Etter 25 år i Norge, har legemiddelselskapet Schering nå trukket p-pillen Trionetta fra markedet. I stedet satses det på nyere p-piller med færre bivirkninger og andre fordeler for kvinnen. Årsaken til at Trionetta ble trukket fra markedet 1. januar 2007 var hovedsakelig at den var en "gammeldags" p-pille, eller en såkalt trefase-pille. Disse pillene ble laget for å følge kvinnens naturlige menstruasjonssyklus, noe man for 25 år siden trodde ga fordeler. Pillene inneholdt derfor ulike mengder av hormonene gestagen og østrogen tilpasset kvinnens syklus.

Nye, grundige studier har vist at kvinnen er best tjent med at hormondosen er lik gjennom hele syklusen. Moderne p-piller som for eksempel Yasminelle kalles derfor "monofasiske" p-piller.

Monofasiske p-piller kan enkelt benyttes til å utsette menstruasjonen, og det er lett å komme tilbake på sporet dersom man har glemt en eller flere piller.

Nye p-piller har vist seg å gi mindre PMS-plager, færre hudbivirkninger og mindre vektproblemer. Dette skyldes trolig at de monofasiske pillene har lavere østrogeninnhold enn de tidligere p-pilletypene.

Trionetta er altså ikke lenger til salgs på norske apotek. Dersom du har brukt denne p-pillen, bør du så snart som mulig kontakte lege eller helsesøster for å få resept på annen prevensjon. I samråd med legen får du hjelp til å finne en p-pille som passer deg.

Flere apotek Helsenett.no har vært i kontakt med, forteller at avregistreringen av Trionetta har gått relativt smertefritt.