P-sprøyten (Depo-Provera) er et hormonbasert prevensjonsmiddel for kvinner.

Sprøyten inneholder hormonet gestagen, den samme hormontypen som finnes i minipiller.

Hvordan bruker man p-sprøyten?

En sprøyte settes i setemuskulaturen av lege eller sykepleier hver tredje måned.

Den første sprøyten skal settes innen femte dag i menstruasjonssyklusen. Dersom man starter med p-sprøyten etter fødsel, bør første sprøyte settes allerede seks uker etter fødselen.

Hvordan virker p-sprøyten?

Hormonet gestagen frigjøres jevnlig fra depotet i setemuskulaturen. Dette hindrer eggløsning, gjør slimet i livmorkanalen mindre gjennomtrengelig for sædceller og livmorslimhinnen mindre mottakelig for et befruktet egg.

Hvor sikker er p-sprøyten?

P-sprøyten gir høy sikkerhet mot uønsket graviditet og kan i så måte sammenliknes med p-piller av kombinasjonstypen.

Det er viktig å huske på at p-sprøyten ikke beskytter mot kjønnssykdommer.

Hvilke bivirkninger kan forekomme ved bruk av p-sprøyten?

Bruk av p-sprøyten kan blant annet gi:

- uregelmessige blødninger
- endret matlyst
- vektøkning
- akne
- humørsvingninger
- brystspenning
- kvalme
- tretthet
- nedsatt sexlyst

Forsking viser at mange års bruk av p-sprøyten kan gi noe økt beintap fra skjelettet.

Hvem er p-sprøyten egnet for?

P-sprøyten egner seg i utgangspunktet for alle friske kvinner i fruktbar alder, men det finnes flere unntak. Det er legen din som avgjør om du kan bruke p-sprøyten.

P-sprøyten har en vedvarende effekt på gjennomsnittlig 10 måneder etter avsluttet behandling. Det kan derfor ta lang tid å bli gravid etter bruk av p-sprøyten sammenliknet med andre prevensjonsmidler.

Hvem bør ikke bruke p-sprøyten?

P-sprøyten skal ikke brukes ved alvorlig leversykdom, udiagnostisert vaginalblødning eller mistenkt graviditet.

Kvinner med diabetes bør følges nøye ved bruk av p-sprøyten fordi enkelte brukere kan utvikle redusert toleranse for sukker. På grunn av mulig risiko for økt beintap, bør kvinner med betydelige risikofaktorer for beinskjørhet vurdere andre prevensjonsmidler før en eventuell oppstart med p-sprøyten.

På grunn av den omtalte langtidsvirkningen, anbefales ikke p-sprøyten til kvinner som sjelden har eggløsning eller har svært uregelmessig menstruasjon.

Hvordan får man tak i p-sprøyten?

For å få p-sprøyten må man ha resept fra lege. Før man kan starte med p-sprøyten, må tilstander som gjør at man eventuelt ikke bør bruke den utelukkes. P-sprøyten koster ca 75 kroner for 3 måneders bruk.

Foto: © iStockphoto.com/Alyssum