26.september rettes blikket mot uønskede graviditeter og farlige aborter hos unge jenter.

Mer enn 80 millioner kvinner verden over opplever hvert år ufrivillig graviditet.

20 millioner risikerer livet ved farlige hjemmeaborter eller aborter utført av uautorisert legepersonell. 68.000 kvinner dør hvert år som følge av abort.

Nye tall fra en europeisk undersøkelse viser at hver femte person i alderen 15-24 ikke bruker noe form for prevensjon.

Hvert tiende barn som kommer til verden fødes av en kvinne som fortsatt selv er barn. Det viser tall fra pressemeldingen til Verdens Prevensjonsdag.

Nå ønsker Verdens Prevensjonsdag å få disse statistikkene ned, og tar sikte på en verdensomfattende informasjonskampanje under slagordet ”Lev ditt eget liv før du begynner et nytt liv”.

Dette blir gjort med ”opplysningsturneer” på skoler og universiteter, nattklubber og diskoteker.

I Oslo vil det også bli holdt en veldedighetskonsert på Rockefeller.

Internasjonalt blir kampanjen frontet av skuespilleren Mischa Barton, kjent fra ungdomsserien ”The O.C.”.

Den globale organisasjonen for seksualopplysning, Mary Stopes International (MSI), står bak Verdens Prevensjonsdag sammen flere andre internasjonale organisasjoner for prevensjons- og seksualopplysning. I Norge støttes dagen av Klinikk for Seksuell Opplysning, Den Norske Jordmorforening, Norsk Gynekologisk Forening, RFSU og Din Helse.no.

Om ett år håper initiativtakerne at Verdens Prevensjonsdag vil få status som egen internasjonal FN-dag.

Vil du vite mer om kampanjen, gå på nettsiden: www.your-life.com