P-piller er den mest brukte prevensjonsformen.

Prevensjonsbruken i Norge er fremdeles høy, viser en ny undersøkelse publisert i Tidsskrift for Den norske lægeforening.

Tall fra 2005 viser at:

- P-piller er den mest brukte prevensjonsformen
- Få velger andre hormonelle prevensjonsmetoder
- Færre kvinner steriliserer seg

Flere på pillen

Totalt brukte 90 prosent av kvinnene minst én form for prevensjon. Hele 38 prosent benyttet seg av hormonelle metoder. De aller fleste valgte p-piller.

23 prosent av kvinnene hadde spiral. Det var dobbelt så mange brukere av hormonspiral som kobberspiral.

Kondom ble brukt av 13 prosent. Åtte prosent var sterilisert.

Forholdsvis nye hormonelle prevensjonsmidler, som p-plaster, implantater og vaginalring, var lite brukt.

Det betyr at det er flere kvinner som bruker p-pillen sammenlignet med tidligere undersøkelser. Det er også færre som velger å sterilisere seg.

I 2002 økte egenandelen for sterilisering. Siden den tid er antallet halvert. Nye tall viser at en av fem norske kvinner i alderen 40-44 år er sterilisert.

Eldre foretrekker spiral

Prevensjonsbruken har endret seg de siste 30 årene.

Kvinner under 35 år velger bort spiralen til fordel for hormonell prevensjon. Hele tre av fire seksuelt aktive kvinner i alderen 20-24 har benyttet seg av slike metoder.

De som er 35 år og eldre blir stadig mer liberale i forhold til hormonelle prevensjonsformer. Likevel er spiral det mest populære alternativet i denne aldersgruppen.

1 575 kvinner i alderen 20-44 år deltok i undersøkelsen. Alle var fertile og seksuelt aktive. Ingen hadde planer om å bli gravide.

Kilde: Tidsskrift for Den norske Lægeforening