Ereksjonsmekanismen kan skades av ulike sykdommer, skader og medisiner.

Mange sykdommer reduserer ereksjonsevnen, mens visse kan sette den helt ut av spill.

Ereksjonsfunksjonen har en kompleks regulering. Ereksjonssvikt kan ha ulike og sammensatte årsaker. Disse inndeles i følgende hovedgrupper:

- Blodårebetinget ereksjonssvikt - svikt i tilførende (arterier) eller fraførende blodårer (vener) (forkalkning i blodårer, andre sykdommer og skader i blodårene).

- Svikt i nervesystemet til penis (hjerneskader, hjerneblødning, Parkinsons sykdom, Multippel sklerose, ryggmargsskader og påvirkning av nerver ved skader og ulike sykdommer).

- Psykisk betinget ereksjonssvikt (ulike stressituasjoner, prestasjonsangst, tidligere dårlige erfaring, depresjoner/angst etc).

- Diabetesbetinget ereksjonssvikt. Sukkersyke kan påvirke både blodforsyningen og nerveforsyningen til penis.

- Hormonbetinget ereksjonssvikt. Manglende mannlig kjønnshormon (testosteron) påvirker først og fremst lysten og ikke direkte evnen til ereksjon. Andre hormonforstyrrelser kan påvirke ereksjonsevnen.

- Unormal krumning av penis ved ereksjon (krummerik). Dette kan være medfødt eller påført.

- Ereksjonssvikt som følge av kirurgisk og medisinsk behandling - etter operasjoner (prostataoperasjoner, kreftbehandling i tykktarm, kjønnsorganer og urinveier) og som bivirkninger av medisiner. I prinsippet kan de fleste legemidler gi seksuelle problemer.