Praktiske råd ved sprøytebehandling

Legen starter behandlingen med en eller flere prøveinjeksjoner for å finne den riktige doseringen. Det er ikke uvanlig at første prøveinjeksjon fungerer dårlig. Den dosen som gir deg en bra ereksjon hos legen, kan være større en den du trenger hjemme i en erotisk situasjon. Du bør ikke forsøke å ha samleie før du behersker injeksjonsteknikken.

Ta det rolig til å begynne med, slik at du blir vant med injiseringen og effekten. Når du føler at du kan stole på effekten, får du mest nytte av behandlingen. Hvis du mislykkes i starten av behandlingen, er det lett å bli skuffet. Det øker stresset før samleie og gjør at injeksjonene fungerer dårligere enn de ellers ville gjort.

Hvis ereksjonsproblemet har gjort at du er redd for å mislykkes, kan det imidlertid hende at du trenger en større dose hjemme enn hos legen.

For å unngå risikoen for langvarig ereksjon (se her), er det lurt å starte med en svært liten dose. Du prøver senere ut den minste effektive dosen du trenger. Når man har en lav startdose, er det vanlig at det ikke fungerer så bra de første gangene man tar injeksjonen.

Når du er blitt vant med injeksjonene, kan det også hende at det ikke fungerer. Dette kan ha flere årsaker, blant annet at du var trettere enn du trodde, eller at injeksjonen er satt feil. Sett likevel ikke en ny injeksjon for å få det til å fungere.

Etter en tid med godt fungerende behandling, merker mange pasienter at de ikke trenger like stor dose som de gjorde i begynnelsen. Reduser da dosen gradvis i trinn 1-2 mikrogram, og stopp på den minste dosen som gir deg tilstrekkelig ereksjon.

Hvor ofte kan behandlingen gis?

Behandlingen må ikke gis mer enn en gang pr. døgn.

Har behandlingen noen annen effekt på kroppen?

Legemidlet (Prostaglandin) har bare effekt lokalt i penis.

Luftbobler i sprøyten?

Dette er helt ufarlig.

Luftboblene kan fjernes ved å knipse forsiktig med fingrene på sprøyten eller sprøyte oppløsningen langsomt tilbake i hetteglasset og på ny trekke opp riktig mengde i sprøyten.

Hva skjer hvis du stikker deg i et blodkar?

Prøv først og fremst å unngå de overflatiske blodårene på penis. Dersom du likevel treffer deg i en blodåre kan det bli et blåmerke, eller i sjeldne tilfeller en hevelse. Et fast trykk på injeksjonsstedet med tommel og pekefinger i ca 30 sekunder reduserer risikoen for blåmerker. Et blåmerke forhindrer ikke at du kan behandle deg selv igjen. Hvis du får en kraftig hevelse, skal du vente til den er borte. Det tar vanligvis en uke.

Finnes det risiko for arrdannelse?

Dersom du gjentatte ganger stikker feil slik at du får virkelig vondt under og etter injeksjonen, kan det oppstå arrdannelse. Det kjennes ut som en knute når penis er slapp, Hvis dette oppstår, skal du rådføre deg med legen før du injiserer på nytt.

Dersom du starter behandlingen med en dose som er utilstrekkelig, og deretter øker gradvis, er risikoen minimal for at dette problemet skal oppstå. Bruker man altfor høye doser kan man få en langvarig ereksjon.

Skulle det likevel skje at du får ereksjon i mer enn 3 timer, skal du ta en rask spasertur og deretter legge en plastpose med isbiter mellom lårene bak pungen. Dersom ereksjonen blir smertefull eller varer mer enn 5 timer kan det være nødvendig med medisinsk behandling. Du må da ta kontakt med din lege, eller dra til et akuttmottak. På akuttmottaket vet man hvordan dette skal behandles. Personalet synes ikke at det er rart, selv om du kanskje opplever det som pinlig.

Hvis du får en ereksjon som ikke gir seg, og må søke legehjelp for det, skal du naturligvis ikke bruke behandlingen igjen før du har vært i kontakt med din ordinære lege. Skulle du få svært langvarig ereksjoner på mer enn 3 timer, til tross for lave doser, skal du også ta kontakt med din lege før du fortsetter behandlingen.