Sexolog og spesialist i allmennmedisin, Kjell-Olav B. Svendsen omtaler de vanligste seksuelle problemene hos menn.

Ereksjonssvikt

Ereksjonssvikt eller impotens defineres som manglende evne til å gjennomføre samleie og/eller manglende evne til å opprettholde ereksjonen fram til utløsning.

Betydelig skjevhet av penis når den er stiv, medførende problemer med å gjennomføre samleie, hører også med under ereksjonssvikt.

Nedsatt seksuell lyst.

Lystproblemer er et økende problem blant menn. I en undersøkelse om nordmenns seksualliv anga 13 prosent at de som hadde problemer med manglende lyst.

Noen menn har mistet evnen til seksuell interesse. All lyst til sex er nedsatt/borte, avhengig eller uavhengig av partner. Andre har aversjoner mot sex.

De vanligste former for lystproblemer er de som utvikler seg i parforhold over tid.

Det mannlige kjønnshormon (testosteron) regnes for å være lysthormonet. Dersom dette er lavt kan det være aktuelt å gi testosteron-tilførsel. Testosteron kan idag tilføres som plaster, tabletter eller sprøyter.

Plaster (Atmos® depotplaster) plasseres varierende steder på huden, plasteret bør byttes om kvelden for å etterligne den normale døgnvariasjon for testosteron.

Tabletter (Androxon® kapsler) medfører ofte vanskeligheter med å oppnå jevn hormontilførsel.

Sprøyter (Primoteston-Depot® ) gis hver andre til tredje uke, men svingningene i hormonnivået kan gi subjektive plager.

For tidlig sædavgang

Utløsningen kommer før eller umiddelbart etter at samleiet har begynt. Den medisinske betegnelsen er "ejaculatio præcox".

Flere undersøkelser viser at for tidlig sædavgang er det hyppigste seksuelle problem blant menn, og representerer 30-45 prosent av mannlige seksuelle problemer.

Ved å øve seg opp til å kontrollere utløsningsrefleksen kan problemet løses. Det finnes øvelsesprogram som kan fås etter utredning hos lege. Det anbefales at denne treningen gjøres sammen med partner (start-stopp-teknikk og klem-teknikk).

Ved samtidig depresjon kan visse medisiner mot depresjoner (Serotonin reopptaks hemmere - SSRI) prøves. En kjent bivirkning av disse er forsinket sædavgang.

Forsinket sædavgang

Utløsningen er forsinket eller opphevet. I undersøkelsen om nordmenns seksualliv opplyste tre prosent av de som hadde seksuelle problemer at de hadde for sen sædavgang.

Dette er en tilstand det er mer tidkrevende å behandle. Vær oppmerksom på at enkelte medisiner, spesielt de moderne medisiner mot depresjon ("lykkepillene") kan ha dette som en bivirkning.

Anorgasme

Ingen utløsning eller utløsning uten lystopplevelse. Dette har en foreløpig begrensede kunnskaper om.

Generelt om seksuelle problemer

Ofte blandes begrepene impotens, nedsatt lyst, ereksjonssvikt, orgasme og også fertilitet (fruktbarhet).

Ikke sjelden påvirker ereksjonssvikt den seksuelle lysten og motsatt. Det er ikke alltid lett verken for pasient eller lege å skille fysiske og psykiske årsaker til problemet, da disse påvirker hverandre gjensidig.

Det er derfor viktig at legen ved å snakke med pasienten og ved undersøkelsen prøver å klargjøre hva som er pasientens problem og eventuelle årsakssammenhenger.

En mann som fungerer seksuelt tenker sjelden over at han fungerer. Han ser på dette som like naturlige funksjoner som å spise og drikke.

Seksuelle problemer hos mannen medfører ofte stressituasjoner, som ytterligere forverrer tilstanden.

Ofte kommer mannen inn i en ond sirkel med mislykkede forsøk, nederlagsfølelse, mindreverdighetsfølelse eller prestasjonsangst/depresjon som etterhvert medfører at han trekker seg unna partner og slutter å ha et aktivt seksualliv.

Dette påvirker ofte hans helsetilstand og kan føre til samlivskonflikter eller brudd dersom det vedvarer.