Her er spørsmålene du bør være forberedt på.

Vanligvis vil legen stille deg spørsmål om din livssituasjon, som omhandler jobb, stress, kriser, relasjoner, samlivssituasjon og lignende:

- Har du hatt tidligere aktuelle sykdommer og skader?
- Har du hatt tidligere operasjoner og eventuelle skader eller problemer etterpå?
- Bruker du noen medisiner?
- Har du vannlatingsproblemer?
- Hvordan er forbruket av tobakk, alkohol, andre rusmidler og dopingmidler?
- Hvordan er seksualfunksjonen, seksualvanene, seksualpartneren din?
- Har du hatt dårlige seksuelle erfaringer eller episoder med seksuelle problemer?
- Har du problem med seksuell lyst, ereksjon eller utløsning?
- Startet problemet akutt, gradvis eller har du alltid hatt problemet? - Har du morgenereksjon, problem ved onani, problem knyttet til fast partner eller uavhengig av partner?
- Er du i et nytt eller langvarig forhold? - Hvordan er samlivet, din partners seksualfunksjon/ønsker/behov eller har du hatt seksuelle forhold utenom fast partner? - Hvordan er det med muligheter og tid for samliv og seksualliv, erotisk atmosfære i samlivet? - Hva er din seksuelle legning?

Det er alltid nyttig for legen å vite hva du årsaken til problemet er og om du har forsøkt noen form for terapi.

Legeundersøkelse

Hos legen blir det foretatt en vanlig undersøkelse med kontroll av blodtrykk. Undersøkelse av kjønnsorgan, testikler og prostatakjertel er vanlig.

Legen ønsker å finne ut av årsaken til problemet og utelukke sykdommer som kan påvirke seksualfunksjonen (Hjerte-/karsykdommer, nevrologiske sykdommer, sukkersyke etc). Flere sykdommer kan debutere med seksuelle problemer.

Avhengig av sykehistorien og funn ved undersøkelsen kan det være aktuelt med visse blodprøver (blodprosenten , senkning, stoffskifte, hormonprøver, blodsukker, prostataprøve, nyrefunksjon, leverprøve etc) 

Henvisning til spesialist

De fleste problemer kan utredes og behandles hos din vanlige lege eller hos allmennpraktiker som er skolert i seksuelle problemer.

Henvisning kan være aktuelt ved spesielle funn i sykehistorien og ved undersøkelsen som krever videre utredning, samt ved manglende effekt av behandlingen.

Da kan det være aktuelt å henvise til urolog, nevrolog, hormonspesialist eller psykiater avhengig av problemet.