Hvilke hovedgrupper av medisiner kan gi seksuelle problemer?

Blodtrykkssenkende legemidler

(Betablokkere, kalsiumantagonister, ACE-hemmere og vanndrivende medisiner).

Den blodtrykkssenkende effekten av medisinene kan være årsaken til den ugunstige virkningen på ereksjonen.

Visse magesårmedisiner

(Histamin 2-reseptorantagonister)

Depresjonsmedisiner.

Nyere antidepressiva også kalt &laqno;Lykkepiller» (SSRI og lign.) kan gi både redusert ereksjonsevne og forsinket utløsning, samt nedsatt lyst.

Psykosemedisiner (Nevroleptika)

kan gi et helt spekter av seksuelle bivirkninger, inklusiv redusert ereksjonsevne. Dette har sammenheng med medisinenes påvirkning av det sentrale nervesystem.

Kolesterolsenkende medisiner

kan gi redusert ereksjonsevne. Virkningsmekanismen er uklar.

Medisiner mot muskel/skjelettplager (NSAIDs).

Virkningsmekanismen er uklar

Epilepsimedisiner

(Spesielt fenytoin og fenemal) kan gi redusert ereksjonsevne. Dette kan forsterkes av den grunnleggende hjerneskaden.

Cellegift/kreftmedisiner

kan gi redusert ereksjonsevne ved å skade nerver eller ved å påvirke testikkelfunksjonen.

Hormoner/Antihormoner

kan forventes å gi seksuelle bivirkninger av ulike slag. (Antiandrogener og østrogen kan hos mannen gi redusert ereksjonsevne og seksuell lyst)

Hva kan gjøres hvis medisinene gir ereksjonsproblemer?

Da mange legemidler kan gi seksuelle bivirkninger, er det viktig å være bevisst på dette. Dersom medisiner gir seksuelle bivirkninger bør du ta opp dette med din lege, ofte kan reduksjon av dose eller bytte av medisin forbedre situasjonen.

Det er vanlig med blandede årsaker og flere samvirkende forhold til seksuelle problemer. Det er viktig å huske at både sykdommen og behandlingen kan bidra til ereksjonssvikten.