Multippel sklerose (MS)

Multiple sklerose, også kalt MS, er en sykdom av ukjent årsak. Sykdommen starter i en alder hvor de fleste mennesker er seksuelt og sosialt aktive. Forløpet er umulig å forutsi, men preges av varierende grad av lammelser, nedsatt hudfølelse, synsforstyrrelser og ustøhet. Symptomene skyldes at nervebaner i hjerne og/eller ryggmargen ødelegges. Endring i seksualfunksjonen kan være det første symptom på sykdommen.

Det er funnet forandringer i seksualfunksjonen hos nesten halvparten av pasientene med MS. Hos menn forekommer oftest impotens, redusert lyst og problemer med sædavgang. Redusert evne til å få utløsning dvs. orgasme, forekommer hyppigst hos kvinner men forekommer også hos menn. Kvinner kan ha redusert lyst og redusert fuktighet i skjeden. MS gir hyppig seksuelle problemer fordi seksuell aktivitet er avhengig av samspill og bevarte forbindelser mellom hjerne, ryggmarg og det perifere nervesystem som regulerer blodforsyningen til kjønnsorganene. For at vi skal få orgasme, må hudfølelsen være i orden.

Multippel sklerose kan ramme mange deler av nervesystemet, og derfor ofte gi flere seksuelle problemer hos samme pasient.

MS er en alvorlig sykdom og det er ikke rart at mange blir fortvilet og deprimert når de blir informert om at de har denne sykdommen. Denne psykiske reaksjon kan i seg selv påvirke seksuallivet ved å redusere seksuallysten og de seksuelle tenningsmekanismene vi er så avhengig av. Menn kan bli impotente av den psykiske belastning. De fleste opplever denne psykiske reaksjon som et forbigående fenomen. Seksualfunksjonen kan normaliseres etter en naturlig bearbeidelsestid hvor en aksepterer sin kroniske sykdom og innretter seg etter det.

Hvordan kan en innrette seg, og hvilke råd kan du gi om dette?

Både kvinner og menn kan ha nytte av massasjeapparat for å øke intensiteten av hudstimuleringen på kjønnsorganene. Dette vil gjøre det lettere å opprettholde reisningen hos menn. Den viktigste effekten er at kvinner og menn vil ha lettere for å få orgasme. I tillegg til et bedre seksualliv kan mange par fortelle om en generell positiv opplevelse ved å introdusere et slikt leketøy i det seksuelle samspill. Glidekrem er nyttig ved redusert fuktighet i skjeden.

Ereksjonspumpe, støttekondom og pubisring er nyttige hjelpemidler ved ereksjonssvikt. Dette kan skaffes gjennom postordremarkedet. Det er viktig å benytte seg av seriøse forhandlere fordi kvaliteten på seksuelle hjelpemidler varierer. Menn med ereksjonssvikt kan ha stor glede av innsprøyting i penis av et stoff som heter Papaverin. Denne behandling skal utprøves i samarbeid med urolog, nevrolog eller spesialist på mannlige hormoner også kalt androlog.

Ved komplett og varig impotens kan det være aktuelt å operere en plaststav i penis. Både innsetting av penisstaven og papaverinsprøytene kan ha alvorlige bivirkninger. Mer informasjon om dette kan du få andre steder på helsetelefonen eller hos spesialist.

Hva viss en ikke vil gå til disse alvorlige skritt?

Da er det selvfølgelig mulig å leve i et parforhold hvor den seksuelle aktiviteten tilpasses parets forutsetninger. Ofte vil den som har en seksuell funksjonssvikt være i stand til å tilfredsstille sin partner ved utprøving av nye stimuleringsteknikker og bruk av begges initiativ og fantasi. I et parforhold har en et felles ansvar for et tilfredsstillende seksualliv. Vi sier at paret har et seksuelt problem som de sammen skal løse eller tilpasse seg.

Mer om MS (nevrologi)