Hvordan vil et hjerneslag påvirke seksuallivet?

Hva menes egentlig med hjerneslag?

Hjerneslag er det allmenne uttrykket for enten en hjerneblødning eller en blodpropp i hjernen.

Det rammer i hovedsak personer over 60 år og gir oftest halvsidige lammelser kombinert med varierende grad av taleforstyrrelser.

De lammelser som opptrer kan være forbigående eller permanente. I sjeldne tilfelle kan hjerneblødning ramme personer yngre enn 40 år.

Hvorfor snakke om seksualitet når folk som rammes er så gamle?

Selv om den seksuelle lysten endrer seg og reduseres med økende alder, er det tross alt 25 prosent av befolkningen over 75 år som ser på seg selv som seksuelt aktive.

Å få et hjerneslag kan derfor bety mye for den enkeltes seksuelle funksjonsnivå. Mange i 60-70 årsalderen har begrenset evne og mulighet til seksuell aktivitet.

Dette skyldes at hjerneslag ofte rammer mennesker som fra før har dårlig blodgjennomstrømning i andre organer, for eksempel penis og derfor har de fra før dårlig ereksjonsevne. Mange bruker også blodtrykksmedisiner som kan ha seksuelle funksjonsforstyrrelser som bivirkning.

Er det ikke farlig for eldre å gjennomføre samleie?

Hvis en person etter et hjerneslag kommer over den akutte fasen og tilstanden blir stabil etter dager til uker er det intet i veien for at han eller hun kan være seksuelt aktiv.

Det er heller ikke noe som tilsier at en risikerer ny hjerneblødning ved orgasme eller annen seksuell aktivitet.

Slagpasienter kan imidlertid oppleve at andre ikke ser på dem som seksuelt attraktive hvis de har synlige lammelser eller talevansker.

Selv om eldre har redusert sin seksuelle aktivitet er det vesentlig at vi ikke fratar dem mulighet for fysisk kontakt, ømhet og hengivenhet som er viktige deler av seksuallivet.

Hvordan kan vi sikre at eldre får mulighet for å fungere seksuelt?

Det eksisterer mye angst og usikkerhet i forhold til alderdom og seksualitet.

Farene ved seksuell aktivitet må avmystifiseres og reduseres. Dette kan fjerne eldres og andres angst og sikre en bedre livskvalitet. Ofte kan seksualtekniske hjelpemidler som støttekondom, massasjeapparater og lignende hjelpe mange eldre til å fungere seksuelt.

De som har mulighet og evne til et aktivt seksualliv også etter et hjerneslag, bør få råd og veiledning av helsepersonell for å klare dette, og unngå unødig angst og depresjon.