Seksualtekniske hjelpemidler kan bidra til at en lettere får orgasme hvis samleiebevegelser er vanskelig.

Cerebral parese (CP) er en medfødt skade av nervesystemet som kan gi seg utslag i lammelser og eller ufrivillige bevegelser. Mange kan også få feilstillinger av ledd og være avhengig av rullestol hele livet.

Taleforstyrrelsene og de ufrivillige bevegelsene kan få omgivelsene til å tro at personer med cerebral parese er utviklingshemmet. Dette er ikke tilfelle, men har ført til at mange personer med CP er blitt sosialt isolert og ofte behandles på en nærmest "barnslig " måte av omgivelsene.

Seksuallivet til personer med CP vil til en viss grad preges av at de er oppvokst i en beskyttet miljø, med begrensete muligheter til å skaffe seg seksuelle erfaringer. Det er imidlertid intet som tilsier at de ikke skal fungere seksuelt som alle andre. Spasmer, lammelser, feilstillinger i ledd og muskelstivhet vil av og til hindre normal bevegelse.

Hvordan kan disse hindringene overvinnes?

Spasmer eller muskelkramper, muskelstivhet og ufrivillige bevegelser kan reduseres ved å bruke muskelavspennende medikamenter av typen Valium, Vival eller lignende cirka en halvtime før samleie.

Spesielle samleiestillinger er ofte nødvendig for å redusere ufrivillige bevegelser og for at samleie skal la seg gjennomføre på grunn av feilstillinger i ledd. Det er ofte vanskelig å gjennomføre et tradisjonelt samleie som fører til orgasme.

Seksualtekniske hjelpemidler kan bidra til at en lettere får orgasme hvis samleiebevegelser er vanskelig på grunn av spasmer, lammelser, ufrivillige bevegelser og feilstillinger i ledd. Dette gjelder både for menn og kvinner.

Hvilke seksualtekniske hjelpemidler er det snakk om?

Det tenkes i første rekke på massasjeapparater og vibratorer for både menn og kvinner. De vil gi mer intens stimulering av kjønnsorganene og gjøre det lettere å oppnå orgasme. Slike hjelpemidler kan brukes både ved masturbasjon eller onani og ved samleie.

Spesielt vanskelig er situasjonen for personer med omfattende cerebral parese der de ikke kan bruke armer eller ben på en hensiktsmessig måte. Ofte er dette personer som er klare i hodet og har innsikt i egen situasjon. De blir lett misforstått av omgivelsene og isolert på institusjon. Deres seksualliv blir neglisjert, og de har ikke engang mulighet til å onanere på grunn av sin omfattende funksjonshemning. Det imidlertid laget flere meget gode seksualtekniske hjelpemidler for personer uten armfunksjon. De er man avhengig av hjelpepersonell for å bruke.

Mange helsearbeidere og pårørende kvier seg for å foreslå at CP-rammede skaffer seg slike hjelpemidler, men vi bør ta hensyn til den enkelte funksjonshemmedes ønsker og behov enn våre egne fordommer og tabuer overfor seksualtekniske hjelpemidler.