Kan seksuell aktivitet gi epileptiske anfall?

De fleste har hørt om epileptiske anfall. Anfallene kan være meget forskjellige fra person til person. Det er knyttet mange fordommer og mystiske forestillinger til epilepsi.

De fleste kjenner til generelle krampeanfall. Epileptiske anfall kan være av mange typer og noen kan være vanskelig å oppdage for andre personer.

Anfall kan utløses ved blant annet:

- høyt alkoholinntak
- uregelmessig livsførsel
- lite søvn

Sexlivet vårt er ofte knyttet til uregelmessig døgnrytme, spesielt i ungdommen og mange er derfor redd for å få anfall i forbindelse med seksuell aktivitet etter en fest, for eksempel.

Kan seksuell aktivitet gi epileptiske anfall?

Det er ikke vist at fysisk aktivitet gir epileptiske anfall, og seksuell aktivitet kan heller ikke provosere frem anfall.

Personer med epilepsi føler seg til dels sosialt isolert og merket på grunn av andres usikkerhet overfor sykdommen.

Mange er redd for å at det skal komme anfall i forbindelse med seksuell opphisselse, og unngår derfor sosiale kontakter hvor sex kan bli aktuelt.

Kan epilepsimedisiner virke inn på sexlivet?

Personer med epilepsi er avhengig av å bruke medikamenter hver dag.

Medikamentene kan gi bivirkninger med uopplagthet, økt søvnbehov og redusert seksuell lyst. Dette kan forårsake potensproblemer hos menn, redusert fuktighet i skjeden og orgasmehemming hos kvinner.

Hvis en tror at en har bivirkninger av medikamenter som påvirker seksualfunksjonen eller den seksuelle yteevne er det viktig å oppsøke nevrolog for å vurdere bytte av medikament.

Hva kan en så råde pasienter med epilepsi til å gjøre?

Depresjon og mindreverdighetsfølelse kan opptre hos personer som får epilepsi i voksen alder, mens medfødt epilepsi nok er noe lettere å leve med.

Hos voksne som får epilepsi kan et nytt element i samlivet med frykt for epileptiske anfall dempe initiativ og gjøre en overbeskyttende. Det er imidlertid intet som tilsier at et aktivt seksualliv forverrer epilepsien og gir mer anfall.

Et aktivt seksualliv kan tvert imot bidra til trygghet og økt selvfølelse med bedret livskvalitet. Det kan være nyttig å snakke med nevrolog sammen med partner slik at usikkerhet om seksuelle spørsmål kan ryddes av veien.