Mange har undersøkt hvor mye et samleie belaster hjertet, spesielt for å finne ut hva en skal tilråde mennesker med hjertesykdom.

Det viser seg at et samleie ikke innebærer noen større belastning på hjertet enn vanlig gang i en trapp. Det er dette man må ha i bakhodet hvis hjertet arbeider så tungt at en må ta pauser ved gange i trapper.

Hvilke sexproblemer kan oppstå i tillegg til impotens på grunn av dårlig blodsirkulasjon?

Hjertekrampe og hjerteinfarkt skyldes dårlig blodforsyning til hjertemuskulaturen. Dette er forårsaket av trange blodårer. Slik forsnevring av blodårene kan en finne over hele kroppen også i blodårene som fører blod til kjønnsorganene. Hos menn kan dette forårsake impotens. Dette er ikke en direkte følge av hjertesykdommen, men en komplikasjon til en generell åreforkalkning som kan ramme alle organer i kroppen. Noen menn kan oppleve at reisningen forsvinner etter en tids seksuell aktivitet. Dette kan ha psykiske årsaker, men også skyldes at blodforsyningen til penis dårlig.

Angsten for hjerteinfarkt under masturbasjon eller samleie kan gi potensproblemer og nedsatt lyst. Partneren kan også være så engstelig for nytt hjerteinfarkt at seksuallivet opphører helt.

Ved utskrivning fra sykehus etter hjerteoperasjon eller hjerteinfarkt bør det være en selvfølge at pasientene sammen med partner blir informert om mulighetene for et normalt sexliv selv om en har vært syk.

Samleiestillinger og tilpasning til hvem som bør og kan være den mest aktive part må prøves ut i det enkelte forhold. Det kan oppstå nye problemer hvis en ikke er i stand til å snakke om sexlivet og usikkerheten en opplever. Denne usikkerheten kan være mye vanskeligere å behandle enn hjertesykdommen. Partnerne kan bli usikre på hverandre og mistenke den forsiktige part om å ha mistet all seksuell interesse. Man kan også begynne å tro at den annen part bedrar en.

Kan hjertemedisiner gi sexproblemer?

Blodtrykkssenkende medikamenter har som vanligste bivirkning impotens og redusert seksuallyst. Spesielt en medikamentgruppe som kalles betablokkere kan gi impotens som bivirkning. Å skifte til et annen blodtrykkssenkende middel kan være en enkel måte å få tilbake potensen på. Svært få pasienter blir imidlertid informert om mulige bivirkninger når de får resept på medisiner. Det er viktig at den enkelte spør legen hver de blir satt på nye medisiner om de kan gi sexproblemer.

Mer om hjertesykdommer