Enkelte kreftformer får større konsekvenser for seksuallivet enn andre. Dette gjelder særlig kreft i kjønnsorganene slik som livmorkreft og testikkelkreft. Begge disse kreftformer har det til felles man får operert bort en kroppsdel som det knyttes mye selvfølelse og seksualitet til. Mange føler seg ikke som fullverdig mann eller kvinne hvis en testikkel eller livmoren er operert bort.

Hvilke andre kreftformer får følger for sexlivet?

Brystkreft er en vanlig kreftform hos kvinner. Brystene er i vår kultur nært knyttet opp mot seksualitet og kvinner som kjønnsobjekt. I perioder har en de siste tiår nærmest opplevd en brystfetisjisme i samfunnet. Fjerning av et bryst er en vanlig del av behandlingen for brystkreft. Mange kvinner kan etter brystoperasjon føle seg mindreverdig som kvinne. Dette kan påvirke selvfølelsen og redusere seksualdriften.

Å få fjernet deler av kroppen er også i seg selv et psykisk traume. Enda verre blir det hvis kroppsdelen er sentral i forhold til seksualfunksjonen.

Hvordan virker kreftbehandling inn på sexlivet?

Den medikamentelle behandlingen med cellegift etter operasjon eller strålebehandling kan også redusere seksuallysten og overskudd til seksuell aktivitet. Partnere bør alltid få anledning til å være med på samtaler om behandling og få informasjon om seksuelle problemer som kan oppstå.

Det trenger ikke alltid være rent fysiske årsaker til at en hos personer med kreft kan oppleve seksuelle vansker. Selv mange år etter at behandlingen er avsluttet kan mange oppleve krefttrusselen som så stor at de ikke føler overskudd til et aktivt seksualliv. Partnere blir også usikre på hvordan de kan forvente at den annen part er seksuell aktiv.

Sosial situasjon, alder og helsetilstanden generelt vil selvfølgelig bety mye for i hvilken grad seksuallivet skal trekkes frem og representerer et problem. Hvis en er i tvil så forhør deg hos helsepersonell som bør kunne gi svar.