Blinde vil lett kunne bli sosialt isolert.

De fleste skaffer seg en seksualpartner eller utvider sin bekjentskapskrets ved hjelp av synet. Blikkontakt og synsinntrykk er viktig å treffe nye mennesker og mulige seksualpartnere. Blinde er frarøvet denne muligheten. Derimot har de sin styrke i andre sanseopplevelser som lukt, hørsel og berøring. De fleste vil vel ikke anse svaksynthet eller blindhet som et stort handikap i forhold til seksuallivet. Fordommer overfor funksjonshemmede generelt kan bidra til dårlig selvfølelse og isolering.

I en tid hvor alle snakker om behov for fysisk kontakt, ømhet og nærhet og mindre fiksering på de ytre og overflatiske faktorer i kontakten med andre bør blinde og svaksynte ha en stor fordel. I undervisning og opplæring av blinde og svaksynte barn stilles det store krav til undervisningsmateriell. Elevene må jo få føle seg frem om hva som er forskjell på voksne og barn, menn og kvinner. Her er fortsatt mye ugjort.