Prevensjon bør brukes av alle som har et aktivt seksualliv og ikke ønsker få barn. Det finnes sykdomstilstander og funksjonshemninger som gjør det vanskelig eller umulig å ta omsorgen for et barn. Hvis en da er i fruktbar alder, bør en overveie om sterilisering er et hensiktsmessig prevensjonsmiddel.

Kan medikamenter påvirke effekten av prevensjonsmidler?

Mange av de medikamenter som brukes ved kroniske sykdommer påvirkes av eller påvirker effekten av p-piller. Det finnes oversikt hos alle leger over hvilke medikamenter som har slik innvirkning på hverandre. Er en i tvil bør en derfor ta kontakt med sin egen lege evt. annen spesialist for å få vite om en kan bruke p-piller f.eks. Medikamenter som en bruker for sin kroniske sykdom kan miste effekten av p-piller. Dette gjelder f.eks noen av de vanligste medisinene mot epilepsi. Det kan også være slik at noen medikamenter reduserer effekten av p-piller.

Hva med p-sprøyter?

P-sprøyter som kan tas med flere måneders mellomrom kan være et hensiktsmessig prevensjonsmiddel hvis en har problemer med å huske å ta tabletter daglig eller vansker med å svelge. P-sprøyter kan virke inn på andre medikamenter på samme måte som p-piller.

Både p-piller og p-sprøyter kan gi økt levringstendens i blodet og bør brukes med forsiktighet hos personer som har økt risiko for blodpropp, f.eks. rullestolsbrukere.

Da må vel spiral være bedre?

Spiral kan være farlig å bruke som prevensjonsmiddel hvis man f. eks har dårlig smertefølelse i underlivet. Da vil en ikke kjenne alvorlige komplikasjoner som kan opptre hos kvinner som bruker spiral. Første symptom ved disse alvorlige komplikasjonene er smerter som en da ikke vil være i stand til å føle. Det kan også være vanskelig å kjenne etter om spiralen er på plass.

Hva med de andre prevensjonsmidlene da?

Kondom og femidom er aktuelle prevensjonsmidler spesielt viss en ikke har fast seksualpartner. Kondom kan imidlertid være noe vanskelig å bruke for menn med ereksjonssvikt eller som ikke alltid klarer å oppnå full stivhet i penis. Kondomet kan i slike tilfeller lett falle av.

Det er viktig å huske at prevensjon ikke skal brukes av andre enn de som er seksuelt aktive og i fruktbar alder.

Se mer om prevensjon