Hvor kan jeg få ytterligere hjelp?

Jeg har problemer med seksuallivet mitt. Hvor er det hjelp å få?

Det er svært få mennesker her til lands som er ekspert på behandling av seksuelle problemer og har seksualterapi som en hovedbeskjeftigelse.

I første omgang vil det derfor være fornuftig å rådføre seg med en allmennpraktiserende lege. Mange problemer kan løses på dette nivået i helsevesenet.

Dersom allmennpraktikeren ikke selv føler seg kompetent til å hjelpe deg, kan du bli henvist videre til for eksempel:

- gynekolog
- psykolog
- familierådgivningskontor

Hvem du henvises til er avhengig av hva som er hensiktsmessig ut fra dine problemer.