Kanskje folk ikke har så ofte samleie som du trodde. I USA viste en undersøkelse at 58 ganger i året er gjennomsnittet. Men dette gjennomsnittet fordeler seg ikke jevnt. 42 prosent av de voksne har 85 prosent av samleiene.

Det er ikke de best utdannede eller de rikeste som har det mest aktive seksuallivet. Gjennomsnittet for de med universitetsutdannelse var bare 50 ganger i året. De rike skiller seg heller ikke ut.

Det var imidlertid en sammenheng mellom høy aktivitet på andre områder og hyppigheten av samleiene. De som arbeider mer enn 60 timer per uke, har 10 prosent mer sex enn gjennomsnittet. Deltagelse i sport og sosiale aktiviteter øker også aktiviteten, bortsett fra kirkegjengere som har litt mindre enn gjennomsnittet. Jazzelskere har høy seksuell aktivitet, mens andre musikkformer ikke synes å påvirke den seksuelle hyppigheten. Politisk liberale er mer aktive seksuelt enn politisk konservative. Aktiviteten er høyest fram mot cirka 35 års alder, og avtar deretter gradvis.

Selv om aktiviteten ofte er høyere i yngre år, vil den for mange også være begrenset i denne perioden av livet. I en ny svensk undersøkelse svarte småbarnsforeldre at de i gjennomsnitt har sex en – to ganger i måneden. En nettbasert spørreundersøkelse utført her i Norge har gitt tilsvarende resultat.

Kilde:
American Demographics
Journal of sex research