Spørsmål: For noen få år siden fikk mannen min diabetes. I lang tid nå har han mistet lysten på sex. Kan det være en sammenheng? Jeg skjønner ikke hva annet det kan være, for vi har alltid hatt et bra samliv.

Svar: Diabetes svekker i seg selv oftest ikke lysten på sex. Sykdommen kan imidlertid gradvis redusere blodtilførselen til underlivet, og derved evnen til å oppnå reisning. En mann i en slik situasjon velger ofte å unngå kjærtegn eller situasjoner som kan lede til seksuell kontakt. På den måten unngår han nederlagene han føler når underlivet svikter. Han kan også ha tanker om at partneren vil tro at hun ikke er attraktiv når han ikke oppnår reisning. Ved at han trekker seg fra seksuell kontakt uten å fortelle hvorfor oppnår han dessverre nettopp det. Hun blir gjerne usikker på seg selv og kan tenke at han er utro.

Å snakke om intime følelser er ofte vanskelig for menn. Det er synd for åpenhet overfor partneren er som regel den beste måten å unngå misforståelser og å minske den usikkerheten begge opplever. Mulighetene for en løsning på problemet blir bedre hvis begge parter er godt orientert om årsaken til problemet og behandlingsmulighetene. Det finnes i dag en rekke virksomme legemidler til bruk ved avtagende potens.

I første omgang synes jeg du bør spørre mannen din hvorfor han ikke har lyst på sex. Du kan si at det gjør deg usikker, og at du gjerne vil at dere skal snakke om dette. Kanskje viser det seg at problemene har en helt annen årsak. Muligens er han rett og slett sliten og nedfor - for eksempel på grunn av bekymringer i jobben.