Spørsmål: Når kjæresten min og jeg er sammen seksuelt, og hun nærmer seg orgasme, så har det skjedd at hun har besvimt. Kan hun ha epilepsi?

Svar: Epileptiske anfall inntreffer sjelden i forbindelse med sex, men det hender at det skjer. Hurtig pusting forut for en orgasme kan være en medvirkende årsak. Vanligere seksuelle følger av epilepsi og medisiner mot epilepsi er nedsatt lyst, svekket ereksjon eller redusert utskillelse av væske i skjeden.

Selv om epilepsi er en mulig forklaring på at din kjæreste besvimer, vil jeg tro at en uskyldig blodtrykksendring i hjernen på grunn hyppig pusting når klimaks nærmer seg er en mer sannsynlig årsak til hendelsene, spesielt hvis hun for øvrig føler seg frisk. Mitt råd er likevel at hun nevner besvimelsene for legen sin.