Spørsmål: Sett at jeg hadde time hos en lege, og han tilfeldigvis var veldig kjekk. Hvis jeg byttet lege, kunne jeg da i teorien ha bedt vedkommende ut på date eller på en kopp kaffe eller lignende?

Eller er det slik at man ikke har lov å knytte bekjentskap med en lege man tidligere har hatt en eller to timer hos?

Svar: Iblant kan en pasient eller en lege ønske å endre en medisinsk relasjon til en personlig, intim relasjon. Det er legenes ansvar å være oppmerksom på at dette kan skje og ikke å gi etter for slike følelser. Seksuelle relasjoner mellom en pasient og en behandler kan være svært belastende for pasienten og føre til at vedkommende får problemer med å inngå tillitsfulle forhold til andre mennesker. Denne problemstillingen er derfor strengt regulert i både de etiske regler for Den norske legeforening, i Lov om helsepersonell og i straffeloven. Dersom en behandler inngår i et seksuelt forhold til en pasient anses dette som uforsvarlig virksomhet og grov mangel på faglig innsikt som kan straffes med inntil seks års fengsel og tap av retten til å utføre yrket.

Helsetilsynet bruker betegnelsen overgrep om alle seksuelle forhold mellom lege og pasient, uavhengig av om pasienten har samtykket eller ikke. Underdirektør Kristin Cordt-Hansen i Helsetilsynet uttaler til Tidsskrift for Den norske legeforening at «loven gjelder uavhengig av om det er «ekte forelskelse» inne i bildet, og uavhengig av om pasientforholdet er avsluttet eller ikke.» Alvorlighetsgraden avhenger av hvor lenge legen har vært pasients behandler og omfanget av behandlingsrelasjonen, hva slags problemer pasienten har ønsket hjelp med og hvor langt tilbake i tid forholdet ligger.

Hvis du tidligere har hatt en enkelt konsultasjon med en lege om en nøytral problemstilling som for eksempel en resept på et blodtrykkssenkende middel eller tilsvarende, du siden har hatt en annen fast lege i lang tid og deretter inviterer ut din tidligere lege, så vil det være mindre alvorlig enn om du inngår en relasjon til en lege som du har et nåværende behandlingsmessig forhold til. Jeg vil råde deg og en eventuell tidligere lege til å tenke dere svært grundig om før dere eventuelt treffes for ikke-medisinske formål.