Spørsmål: Har kvinner og menn ulik orgasme?

Svar: Det har vært skrevet og ment mye om menn og kvinners seksualitet, deriblant om orgasmens innhold. Forskere er stort enige om at den følelsesmessige opplevelsen i utgangspunktet er omtrent den samme hos de to kjønnene. Den kan imidlertid variere en del fra menneske til menneske uavhengig av hvilket kjønn man har. De fysiske kjennetegnene ved orgasmen er også ganske like hos kvinner og menn. Puls og blodtrykk stiger, man puster raskere, muskler i bekkenet trekker seg sammen, en viss mengde væske blir utskilt fra underlivet og det frigjøres signalstoffer i hjernen som framkaller vellyst.

Enkelte forskjeller er det likevel mellom kjønnene. Færre menn enn kvinner strever med å oppnå orgasme, og for tidlig utløsning er vanligst blant menn. Evnen til å få gjentatte orgasmer med korte mellomrom forekommer derimot hyppigere blant kvinner enn menn.