I en ny spørreundersøkelse har man kartlagt seksuell aktivitet og trivsel blant eldre kvinner.

806 personer besvarte spørreskjemaet. Deltagernes gjennomsnittsalder var 67 år og 90 prosent oppga å ha en god helse.

I løpet av en måned var halvparten av kvinnene seksuelt aktive alene eller med en partner. 64 prosent av dem som hadde hatt sex hadde kjent seksuell lyst, 69 prosent oppga at de hadde hatt normalt fuktighet i underlivet og 67 prosent hadde oppnådd orgasme de fleste gangene. Selv om disse prosentandelene avtok med økende alder var det like høy tilfredshet med seksuallivet blant kvinnene som var over 80 år som blant dem som var under 55 år. Dette skyldtes blant annet at det var godt samsvar mellom den seksuelle lysten og forventningen til seksuallivet hos de eldste og de yngste. Hyppigheten av seksuell aktivitet var høyest hos dem som oppga å ha en partner og en god fysisk og psykisk helse.

«I denne studien var seksuell aktivitet ikke alltid nødvendig for seksuell tilfredsstillelse. De som ikke var seksuelt aktive, oppnådde i stedet seksuell glede gjennom berøringer, kjærtegn eller annen intimitet som var utviklet i løpet av et langt forhold», uttaler forsker Susan Trompeter som var ansvarlig for studien.

Kilder: The American Journal of Medicine