Spørsmål: For omkring et år siden hadde jeg ubeskyttet sex. Jeg gikk til legen og tok en klamydiatest. Legen sa at han ville kontakt meg hvis prøven viste at jeg var smittet.

Da jeg nylig var hos legens vikar fant jeg ut at prøven hadde blitt feilmerket og derfor returnert til legen. Dessverre hadde han glemt å sende den inn igjen. Jeg er veldig skuffet og tror nå at jeg helt sikkert ikke kan få barn. Hvor stor er sjansen for at jeg har rett? Denne usikkerheten synes jeg er veldig vanskelig, for en av mine mål for livet er å bli en god far.

Svar: Klamydia er en vanlig seksuelt overførbar sykdom, særlig hos seksuelt aktive personer under 25 år. Om lag en av 20 personer i denne aldersgruppen har klamydia. Du har rett i at bakterien kan påvirke fruktbarheten. Dette gjelder først og fremst kvinner. Studier tyder på at omkring en av 100 kvinner som har eller har hatt klamydia får problemer med å bli gravide på grunn tette eggledere.

Nedsatt fruktbarhet forekommer også hos menn som er smittet, men den blir som regel gjenopprettet hvis infeksjonen blir behandlet. Det er derfor viktig at du får avklart om du (og eventuelle partnere som du har hatt) er smittet og at dere i så fall får en antibiotikakur. Hos menn fører klamydia sjelden til varig nedsatt evne til å få barn. Sjansen for at du en dag blir far er derfor trolig god. En sædanalyse vil kunne gi deg et sikkert svar. Jeg forstår godt at du er skuffet over legens håndtering av prøven.