Spørsmål: Jeg synes det er rart at mange menn er så opptatt av kvinnebryster. Det er nesten som en besettelse for dem har jeg inntrykk av. For meg er brystene mine verken mer eller mindre interessante enn mine albuer, knær eller enhver annen del av kroppen.

Svar: Brystenes eneste fysiologiske funksjon er å ernære spedbarn. Bryst- eller flaskeernærte barn tilbringer atskillige varme og lune timer i sin mors favn. Det er nærliggende å tro at minnene om nærhet og trygghet fra denne perioden i livet preger følelsene for kvinnebryst resten av livet. Psykologer har påpekt at siden en kvinne får egne bryst kan savnet etter mors bryst være mindre enn det er for en mann.

Hos andre dyrearter enn mennesker endrer kjønnsorganenes farge, størrelse, form, sekretproduksjon eller annet avhengig av hunndyrenes fruktbarhet. Mennesker går oppreist og underlivet er derfor mer skjult enn hos dyr. Fra et biologisk perspektiv kan dette kanskje forklare hvorfor mennesket er den eneste dyrearten der brystene er gjenstand for seksuell interesse. De har sentrale funksjoner i reproduksjon og er lett synlige i oppreist stilling.

Kvinnebryst har betydelig større erotisk signalfunksjon i moderne vestlig kultur enn i mange andre kulturer. En årsak kan være at brystene har vært mer tildekket enn i for eksempel enkelte afrikanske og indianske kulturer hvor de derfor ikke er gjenstand samme grad av oppmerksomhet. De siste hundre år har endringer i mote og normer gjort kvinnebryst i vår del av verden mer synlige. Dette kan ha forsterket interessen for dem. I samme periode har kvinnebryst i økende grad blitt framhevet i markedsføring, media og kunst, og oftest med seksuelle undertoner. Det sterke visuelle fokuset preger både menn og kvinners oppmerksomhet på denne kroppsdelen. Markedsføringen virker, for å si det sånn.