En ny undersøkelse viser at høyt blodtrykk hos kvinner er forbundet med nedsatt lyst og andre seksuelle problemer. Fra tidligere vet vi at menn med høyt blodtrykk kan ha nedsatt potens.

400 seksuelt aktive kvinner i alderen 31 til 60 år deltok i undersøkelsen. Halvparten av kvinnene hadde høyt blodtrykk mens de øvrige hadde normale blodtrykksnivåer. Alle fullførte et spørreskjema om blant annet grad av seksuell lyst, tilfredsstillelse og eventuelle smerter.

Fire av ti kvinner med høyt blodtrykk hadde eller hadde hatt et eller flere seksuelle problemer. Kun to av ti kvinner med normalt blodtrykk hadde slike vanskeligheter. Kvinner som ikke fikk behandling for det høye blodtykket hadde dobbelt så hyppig problemer med seksuallivet sammenlignet med de som fikk blodtrykket kontrollert med medisiner. Sannsynligheten for seksuelle vanskeligheter var størst hos de som hadde hatt høyt blodtrykk lengst.

Årsaken til at seksuallivet blir svekket kan være at det høye trykket over tid gradvis reduserer blodtilførselen til underlivet. Faren for at dette skjer avtar hvis blodtrykket blir senket til et normalt nivå.

Kilde: The Journal of Clinical Hypertension