Seksuell legning bestemmer hvor flinke vi er til å lese kart og til å snakke for oss.

Det viser en britisk undersøkelse ved University of Warwick.

Forskerne lot testpersonene løse ulike oppgaver.

Som forventet var menn flinkere enn kvinner til å for eksempel navigere. Kvinner var best i prøver som målte verbal dyktighet og evne til å finne igjen tapte objekter.

I slike oppgaver, hvor det ene kjønnet var opplagt bedre enn det andre, hadde heteroseksuelle den høyeste poengsummen.

Når det ene kjønnet var opplagt dårligere så forskerne derimot at homoseksuelle eller biseksuelle var dyktigere enn heteroseksuelle.

Ved navigasjonsoppgaver så tabellen slik ut:

1. Heteroseksuelle menn
2. Biseksuelle menn
3. Homoseksuelle menn
4. Homoseksuelle kvinner
5. Biseksuelle kvinner
6. Heteroseksuelle kvinner

Navigasjon er et typisk område hvor menn er best. Det betyr at heteroseksuelle menn er på topp, mens heteroseksuelle kvinner er på bunn.

Kvinner med biseksuell eller homofil legning var likevel klart bedre enn heteroseksuelle kvinner til å navigere.

198 000 personer deltok i undersøkelsen. Alle var mellom 20-65 år.

Kilde: Archives of Sexual Behaviour 2007