Vi kan takke eldre menns jakt på yngre kvinner for vår høye levealder.

Hemmeligheten bak menneskenes unaturlige lange levetid skyldes eldre menn og deres forfølgelse av yngre kvinner, skal vi tro forskerne ved Stanford University og University of California Santa Barbara i USA.

Unaturlig lang levetid

Ifølge evolusjonsteorien skal som regel individer dø etter at de har reprodusert seg ferdig. Det betyr at mennesker egentlig skulle hatt en maksimumsalder på 55 år.

I dag kan vi derimot i industrialiserte land forvente å nå en alder mellom 75 og 85 år.

Det kan vi takke eldre fedre gjennom tidene for, mener forskerne.

De har studert flere av de få jeger- og samlerkulturene som er igjen i verden og fant at en tredjedel av menneskene levde til de var over 55 år – alderen hvor kvinnelig fruktbarhet er over.

Beskyttende gener

Resultatene viser at alle kvinnene og de fleste mennene sluttet å få unger i 50-årene. Men noen menn, spesielt de med høy status, fortsatte å reprodusere seg til de var godt over 70 år.

Det er dette som har ført til menneskenes høye levealder, tror forskerne.

Skadelige cellemutasjoner som kan vise seg etter fylte 50 år, alderen hvor menopause hos kvinner inntreffer, blir på denne måten effektivt valgt bort.

Genene fra de eldre fedrene beskytter nemlig mot ødeleggende endringer i cellene til sine sønner og døtre, og øker derfor levealderen hos begge kjønn.

Stor aldersforskjell

Forskerne fant at menn fra tradisjonelle og mindre utviklede samfunn som regel var fem til femten år eldre enn sine kvinnelige partnere.

Aldersgapet er størst i samfunn hvor det er tillatt med flere koner og hvor eldre menn har ”monopol” på kvinner i fruktbar alder.

Eldre fedre er også oftere sett i kulturer som støtter ”seriemonogami”, det vil si at en gifter seg igjen etter endt ekteskap, fordi menn oftere finner seg ny ektefelle enn kvinner.

Forskerne studerte levealderen blant befolkningen fra !Kung-stammen i Kalahari ørkenen i Afrika og Aché-stammen i Paraguay som er noen av de mest isolerte befolkningene i verden. De så også på indianere fra Yanomamo-folket fra Brasil og Venezuela, Tsimane-stammen i Bolivia, samt flere landsbyer i Gambia.

Disse ble sammenlignet med en gruppe moderne mennesker fra Canada.

Kilde: Public Library of Science 2007