Biseksualitet er ikke en ”overgangsfase” til homofili.

Bifili er en distinkt egen seksuell legning, og ikke en eksperimentell ”overgangsfase” for kvinner som egentlig er lesbiske.

Det viser en undersøkelse ved University of Utah.

Forskerne har i over ti år studert ikke-heteroseksuelle kvinner. I løpet av den ti år lange studieperioden, så forskerne at biseksuelle kvinner opprettholdt et stabilt tiltrekningsmønster hvor både kvinner og menn var representert.

Den stereotype oppfatningen om at biseksuelle kvinner ikke ønsker eller klarer å binde seg i langvarige, monogame forhold, blir tilbakevist av denne studien. Ved slutten av forsøket var 89 prosent av de bifile kvinnene i seriøse parforhold som hadde vart i over ett år.

79 kvinner deltok i undersøkelsen. Alle var mellom 18-25 år da de entret studien. De så på seg selv som enten lesbiske, biseksuelle eller ”uten merkelapp”.

Resultatene viser at:

- 17 prosent av deltakerne skiftet fra ”biseksuell” eller ”uten merkelapp” til ”heteroseksuell” i studieperioden, men over halvparten av disse skiftet tilbake til ”biseksuell” eller ”uten merkelapp”.

- Ved slutten av forsøket var de fleste av kvinnene i seriøse, monogame forhold som hadde vart i over ett år. Dette gjaldt:
70 prosent av de lesbiske
89 prosent av de biseksuelle
85 prosent av de uten merkelapp
67 prosent av de som på dette tidspunktet var heteroseksuelle

- Kvinner som identifiserte seg selv som lesbiske var mer fleksible enn kvinner som var heteroseksuelle på et gitt tidspunkt. Ved studieslutt oppga 15 prosent av de lesbiske at de hadde hatt seksuell kontakt med en mann i løpet av de to siste årene. Ingen av de heteroseksuelle kvinnene hadde hatt seksuell kontakt med andre kvinner.

Kilde: Development Psychology, American Psychological Association 2008