Forpliktende, homofile forhold er av like høy kvalitet som heterofile ekteskap.

Den stereotype oppfattelsen av at homofile forhold ikke er like trygge og gode som et heterofilt ekteskap, er bare en myte.

Det kommer fram av to undersøkelser publisert i fagtidsskriftet Development Psychology.

De har tvert i mot funnet at homofile menn og kvinner i forpliktende forhold:

- er like engasjerte i forholdet som gifte/forlovede heterofile
- løser konflikter sammen like godt som gifte/forlovede heterofile
- har flere positive følelser for hverandre og færre konflikter i forholdet enn heterofile ektepar

Kvaliteten på forholdet

Den første studien sammenlignet heterofile forhold med homofile forhold. De heterofile parene var enten forlovet, gifte eller kjærester, mens de homofile parene oppga at de hadde et ”forpliktende forhold”.

Forskerne fra University of Illonois ønsket å undersøke hvor tilfredse deltakerne var i forholdet og hvor godt hvert enkelt par samarbeidet. Tidligere forskning har vist at par som jobber godt sammen hever forholdets kvalitet på en måte som fostrer sunn mental utvikling i voksen alder.

Alle deltakerne fylte ut et skjema med spørsmål om forholdet. For å studere hvor flinke parene var til å løse konflikter sammen, observerte forskerne hvordan de omgikks hverandre under en laboratoriumoppgave.

Resultatene viser at alle parene som hadde et forpliktende forhold, både homofile og heterofile, løste oppgaven bedre enn de heterofile kjæresteparene. Lesbiske par så ut til å jobbe spesielt harmonisk sammen.

Forskerne fant også at de homofile deltakerne var like fornøyde eller engasjerte i forholdet som de forlovede eller gifte heterofile deltakerne.

Over 150 par deltok i undersøkelsen.

Forholdets lovmessige status

I den andre studien ønsket forskere fra University of Washington, San Diego State University og University of Vermont å finne ut hvordan seksuell orientering og lovlig status påvirket kvaliteten på forholdet.

I alt ble 55 heterofile ektepar og 290 homofile par inkludert i undersøkelsen. 200 av de homofile parene hadde registrert partnerskap.

Alle deltakerne svarte på spørsmål om forholdet, seksuell atferd og familie. Studien gikk over en periode på tre år.

Resultatene viser at de homofile parene hadde mange likhetstrekk med de heterofile. Lovlig status så ikke ut til å påvirke kvaliteten på de homofile forholdene. Men sannsynligheten for at forholdet tok slutt var større for homofile som ikke hadde inngått partnerskap, enn for deltakere som var i homofilt partnerskap eller heterofilt ekteskap.

Forskerne så også at de homofile parene var mer tilfredse med forholdet sammenlignet med de heterofile ekteparene. De hadde flere positive følelser for hverandre og færre konflikter i forholdet.

Årsaken kan være at heterofile ektepar føler seg presset av sosiale normer og regler, i tillegg til den lovmessige statusen forholdet har. Dette får dem til å bli i forholdet selv om de ikke er tilfredse. Langvarige homofile forhold har derimot ikke samfunnskreftene på sin side og holder derimot sammen fordi de ønsker det, tror forskerne.

Kilde: Development Psychology 2008