De fleste blir mer og mer irriterte på ektefellen med årene, viser forskning.

Mens forholdet til barna og vennene våre blir bedre med alderen, blir vi mer og mer forarget på ektefellene. Vi synes de blir stadig mer brysomme og forlangende.

Det viser en undersøkelse ved University of Michigan.

Over 800 personer deltok i studien. De ble først intervjuet i 1992, deretter i 2005. Forskerne ønsket blant annet å se hvordan delatakerens syn på deres partnere utviklet seg over tid.

Deltakerne svarte på spørsmål om forholdet til viktige personer i livene sine. Det gjaldt forholdet til:

- ektefellen/partneren
- barna
- venner

Det vist seg at eldre deltakere hadde mindre problemer i forhold til sine pårørende enn de yngre deltakere. Dette stemmer overens med tidligere forskning.

Hos alle aldersgrupper var forholdet til ektefellen/partneren det mest negative. Mens forholdet til venner og barn ble bedre og bedre, var forholdet til ektefellen det eneste som konsekvent ble dårligere over tid.

Dette kan imidlertid være en positiv utvikling, mener forskerne. Etter hvert som vi blir eldre, kjenner hverandre bedre og blir mer komfortable med hverandre, begynner vi å gi mer uttrykk for våre følelser og meninger.

Økt negativitet er dermed en del av en normal utvikling i et romantisk forhold med mye daglig kontakt, tror forskerne.

Kilde: University of Michigan