Er det lurt å dele sexfantasier med partneren - eller bør en holde dem for seg selv?

Å fortelle partneren om dine mest private, erotiske tanker kan være risikabelt. Dersom du bestemmer deg for å gjøre det, kan det være lurt å gå varsomt fram.

Misforståelser

Misforståelser rundt motivene til hvorfor en ønsker å dele fantasier kan føre til komplikasjoner.

Som par bør dere ha en felles forståelse for hvilke ”baktanker” dere har med å avdekke deres mest private hemmeligheter.

Ønsker dere å vite mer om hverandres seksuelle tanker, eller legger dere fram ideer til seksuelle aktiviteter dere kan vurdere å prøve sammen?

Men selv om dere begge har en gjensidig forståelse for hverandres motiver, finnes det ingen garantier for et positivt utfall. Sexfantasier er utrygg grunn for parforhold. For noen par kan deling av fantasier fremme seksuallivet. For andre kan det virke ødeleggende.

Dersom den ene finner den andres fantasier frastøtende, kan det være skadelig for forholdet.

Ukonvensjonelle fantasier, for eksempel av sadistisk art, kan virke veldig skremmende på noen, og partneren kan reagere ved å bli usikker og engstelig.

Dersom den ene parten ikke klarer å akseptere den andres seksuelle fantasier, kan det føre til en splid i forholdet som kan vise seg å være vanskelig å fikse.

Det krever mye mot for å berette om en seksuell fantasi. For at forholdet skal takle en slik "avsløring", må også kjæresten være forståelsesfull og tolerant.

Tolkning

Det er viktig å ikke tolke de seksuelle ideene som et reelt ønske – dersom dere da ikke er enige om at de skal tolkes slik.

Selv om partneren din deler en litt utenom vanlig sexfantasi med deg, betyr det ikke nødvendigvis at han eller hun faktisk ønsker å realisere den.

Ofte kan fantasiene være av en mer symbolsk art. Ikke ta dem altfor bokstavelig. Prøv heller å rette fokuset mot følelsen eller stemningen i fantasien. De kan lære deg noe nytt om din partners sensualitet.

En mann kan for eksempel ha en fantasi hvor partneren er dominerende. Det betyr gjerne ikke at han vil at hun skal kle seg opp i lær og nagler og bruke pisk. Det kan ganske enkelt bety at han synes partneren er noe passiv og at han ønsker at hun skal ta litt mer kontroll.

Ta hensyn

Mange mennesker i lykkelige parforhold velger å holde sexfantasiene sine for seg selv.

En god grunn til å holde munnen lukket, er hvis en ofte tenker på noe annet enn partneren sin under samleie. Å avsløre noe slikt kan være sårende.

I slike tilfeller vil det beste være å ”redigere” fantasien litt. Legg den fram på en måte som virker betryggende for kjæresten din. Det er for eksempel ikke lurt å snakke om eventuelle fantasier en har med andre seksualpartnere.

Bruk sunn fornuft og ta hensyn. Ikke ”bus ut” med fantasien din, men tenk godt over hva du skal si – og finn også ut hva du ikke bør si.

Kilde: Web MD