Visste du at regelmessig sex har mange gunstige helsefordeler?

Sex er godt for hele kroppen – både fysisk og psykisk.

I denne artikkelen kan du lese mer om disse ti helsegevinstene ved sex:

1. Sex virker avstressende
2. Sex styrker immunforsvaret
3. Sex forbrenner kalorier
4. Sex er godt for hjerte og blodårer
5. Sex øker selvfølelsen
6. Sex fremmer intimitet
7. Sex reduserer smerte
8. Sex minsker faren for prostatakreft
9. Sex styrker bekkenmuskulaturen
10. Sex gjør at du sover bedre

1. Sex virker avstressende

Sex reduserer blodtrykket og virker avstressende. Det viser en skotsk undersøkelse publisert i fagtidsskriftet Biological Psychology.

24 kvinner og 22 menn deltok i forsøket. Samtlige ble utsatt for stressende situasjoner, som for eksempel å holde offentlige taler eller å utføre matematiske utregninger i hodet. Forskerne så hvordan deltakerne reagerte ved å måle blodtrykket deres.

Resultatene viser at forsøkspersonene som hadde hatt samleie forut taklet den stressede situasjonen best.

En annen studie, publisert i det samme tidsskriftet, understøtter disse funnene.

I denne undersøkelsen studerte forskerne partnere som bodde sammen. Resultatene viser at deltakerpar som hadde samleie regelmessig hadde et lavere diastolisk blodtrykk (undertrykk).

2. Sex styrker immunforsvaret

Et godt seksualliv kan gi deg bedre fysisk helse. Forskning har vist at det å ha sex en-to ganger i uken gir økte nivåer av antistoffer. Antistoffer angriper skadelige inntrengere i kroppen og beskytter mot forkjølelser og andre infeksjoner.

En studie ved Wilkes University i USA analyserte spyttprøver fra 112 collegestudenter. Deltakerne oppga også hvor ofte de hadde sex.

Forskerne delte deltakerne inn i fire grupper etter hyppighet:

- Veldig ofte (tre eller flere ganger ukentlig)
- Ofte (en-to ganger ukentlig)
- Sjelden (mindre enn én gang ukentlig)
- Aldri

Resultatene viser at deltakerne som hadde sex ”ofte”, det vil si en-to ganger i uken, hadde høyere nivåer av et antistoff kalt IgA enn deltakerne i de andre tre gruppene.

3. Sex forbrenner kalorier

60 minutter med sex forbrenner minimum 170 kalorier. Det høres kanskje ikke mye ut, men dersom en har sex regelmessig, kan det fort bli mange kalorier.

For eksempel: Hvis man har sex to ganger i uken, hvor hver ”økt” varer én time, vil en forbrenne minst 1360 kalorier i måneden.

4. Sex er godt for hjerte og blodårer

Eldre personer kan være redde for at seksuelle aktiviteter skal utløse slag. Det trenger de ikke frykte, skal vi tro britiske forskere.

I en studie publisert i fagtidsskriftet Journal of Epidemiology and Community Health, fulgte forskerne 914 menn over en periode på 20 år.

Resultatene viste at regelmessig sex ikke øker risikoen for slag. Forskerne så tvert i mot at deltakere som hadde sex en-to ganger i uken halverte faren for hjerteinfarkt sammenlignet med dem som hadde sex sjeldnere enn én gang i måneden.

5. Sex øker selvfølelsen

Flere mennesker har sex for å fremme selvfølelsen. Det viser en undersøkelse ved University of Texas. ”For å øke selvfølelsen” var en av 237 grunner til at folk hadde sex. Studien er publisert i fagtidsskriftet Archives of Sexual Behaviour.

Det å føle seg begjært kan virke styrkende på selvbildet – også for de som i utgangsunnktet har en grunnleggende høy selvfølelse.

6. Sex fremmer intimitet

Sex og orgasmer øker nivåene med hormonet oksytocin i kroppen – det såkalte ”kjærlighetshormonet”.

Forskere ved University of Pittsburgh og University of North Carolina målte hormonnivåene til 59 kvinner både før og etter de hadde hatt nær kontakt med sine ektemenn eller partnere.

Resultatene viser at jo mer kontakt det var mellom parene, jo høyere var nivåene med oksytocin hos kvinnene.

7. Sex reduserer smerte

Når hormonnivåene med oksytocin øker, stiger også nivåene med endorfiner. Enfordiner er signalstoffer som blant annet lindrer smerte.

Dersom du merker at hodepinen, leddsmertene eller PMS-symptomene avtar etter sex, da kan du trolig takke de økte nivåene med oksytocin.

I en studie, publisert i fagtidsskriftet Bulltin of Experimental Biology and Medicine, studerte forskerne smerteterskelen til 48 frivillige personer. Deltakerne ble prikket i fingertuppene med en nål. Etter å ha inhalert gass med oksytocin tålte deltakerne dobbelt så mye smerte, viser resultatene.

8. Sex minsker faren for prostatakreft

For menn, spesielt menn i 20-årene, kan hyppige ejakulasjoner redusere risikoen for prostatakreft.

Det viser en australsk undersøkelse i fagtidsskriftet British Journal of Urology International. De mannlige forsøkspersonene ble fulgt fra de var 20 til 50 år.

Forskerne fant ingen sammenhenger mellom prostatakreft og antallet seksualpartnere. De så imidlertid at menn som hadde hatt fem eller flere utløsninger i uken da de var i 20-årene, reduserte faren for senere prostatakreft med en tredel.

En annen studie, publisert i Journal of the American Medical Association, understøtter funnene.

Resultatene fra denne undersøkelsen viser at menn med hyppige ejakulasjoner, 21 eller flere i måneden, hadde redusert risiko for prostatakreft sammenlignet med deltakere som kun hadde mellom fire-sju utløsninger månedlig.

9. Sex styrker bekkenmuskulaturen

For kvinner kan det å gjøre bekkenbunnsøvelser under samleiet øke velværefølelsen for både henne og partneren. Øvelsene styrker dessuten bekkenmuskulaturen og motvirker urinlekkasje.

Det er kan være lurt å øve litt selv på forhånd. For å finne de riktige musklene kan du prøve å stoppe urinstrømmen når du tisser. Det er disse musklene, de som kontrollerer vannlatingen, du skal gjøre sterkere.

Slik gjør du:

- Trekk opp/klem igjen bekkenmuskulaturen, og hold alt du kan i tre sekund.
- Ikke stram andre muskler samtidig, konsentrer deg om bekkenmuskulaturen.
- Ikke hold pusten, men pust rolig ut og inn mens du gjør øvelsene.
- Utfør 15 repetisjoner, minst tre ganger daglig.
- Tren i ulike stillinger, liggende, sittende eller stående, for å gjøre musklene så sterke som mulig.

10. Sex gjør at du sover bedre

Forskning har funnet at hormonet oksytocin også regulerer søvn.

Undersøkelser har vist at det å sove godt fører med seg andre gunstige helseeffekter. Det kan blant annet bidra til å opprettholde en sunn kroppsvekt og har en positiv virkning på blodtrykket.

Kilde: Web MD