Hva du bør være oppmerksom på i et svangerskap med tvillinger.

Jeg har fått vite at jeg venter tvillinger - hva innebærer dette?

Straks det er påvist at du har mer enn ett foster, vil svangerskaps kontrollene bli hyppigere og grundigere.

Dersom du går til kontroll på helsestasjon eller hos almenpraktiserende lege, vil du bli henvist til spesialist eller til en føde poliklinikk hvor det er ultralyd.

Det er svært viktig å følge veksten av fostrene utover. Litt avhengig av hvordan svangerskapet utvikler seg, vil du gå hver annen, tredje uke til kontroll. På slutten vil du gå hver uke.

De vanligste plagene i svangerskapet er ofte mer uttalt ved tvillingsvangerskap. Magen vokser så enormt at du ved seksmåneders alder ofte er like stor som til termin hos en engangsmor. Dette må både du og legen din ta hensyn til.

Det er økt risiko for de fleste svangerskapskomplikasjoner. I begynnelsen av svangerskapet er abortfaren stor. Senere er det fare for for tidlig fødsel. Dette er det svært viktig å forebygge.

Dersom du er i arbeid utenfor hjemmet, vil du få sykmelding uten spesiell begrunnelse fra 28. uke; det har du rett på. Den mest kritiske tiden for tvillingene er fra 24. uke og utover. Du bør spesielt ta det med ro i denne tiden. Hvis du har tungt fysisk arbeid bør du sykemeldes fra da man oppdager at du bærer tvillinger. Det er mulig ved spesialundersøkelser å undersøke livmorhalsen din utover i svangerskapet. Har den begynt å åpne seg, må du avlastes, ha sengeleie og ro.

På slutten av svangerskapet har du en tendens til å utvikle svangerskapsforgiftning. Også her er ro og hvile forbyggende tiltak.

Jeg pleier å gi det råd at en tvillinggravid bør hvile et par timer på formiddagen og et par timer på ettermiddagen, selv om hun føler seg kjekk og i fin form. Dette kan hindre både morkakesvikt og svangerskapsforgiftning.