Hvilke rettigheter har du som venter tvillinger?

Har jeg noen særrettigheter fordi jeg venter tvillinger?

Ja, det har du.

Enhver tvillingmor har rett på sykemelding fra 28. svangerskapsuke uten at legen behøver å redegjøre for om du er syk.

Dessuten er det viktig tidligere i svangerskapet å hindre senabort og for tidlig fødsel. Dette betyr at du bør avlastes fra arbeid og stress, og hvis du har tungt fysisk eller stressende arbeid, bør du sykemeldes tidligere.

Du har på samme måte som alle gravide rett til ett års permisjon etter fødselen, men bare 42 uker med full lønn eller 52 uker med 80 prosent lønn.

Fordi du venter flere barn forlenges denne stønadsperioden med fem uker med full lønn (eller sju uker med 80 prosent lønn) for hvert barn som fødes utover ett. Noen andre særrettigheter finnes ikke.