I Norge er det dannet en tvillingforening.

Adresse: Tvillingforeldreforeningen
Stortorvet 10
0155 Oslo
Telefon 22 33 14 22 - telefax 22 33 14 24!

Dette er en landsomfattende forening for foreldre til barn født ved flerbarnsfødsler, og det er også en støtteorganisasjon for de gravide. Foreningen har et medlemsblad - en egen avis - som kommer ut 4 ganger i året. De har også et fast kontor i Oslo.

Jeg synes du skal ta kontakt med dem. Det er ofte at man blir litt målløs når man får vite at man venter tvillinger. Et fellesskap med andre tvillingforeldre er både inspirerende og nyttig. De kan sikkert også gi deg mange råd og vink. I sin programerklæring har tvillingforeningen sagt at de jobber for dobbel svangerskapspermisjon, dobbel permisjon for tvillingfedre med lønn, lik behandling av tvillinggravide over hele landet, dobbel ammepause, rett til husmorvikar, prioriterte barnehageplasser, ved sykdom dobbelt antall fraværsdager. Så som du ser er det mange saker som står på listen. Ta kontakt med dem hvis du ønsker.

Hjemmeside: http://www.tvilling.no/
E-post: post@tvilling.no