Sjansen for å få tvillinger er normalt én av 80.

Men en rekke faktorer kan øke sjansene. Tendensen til å få toeggede tvillinger er dels arvelig bestemt.

I enkelte folkeslag er tvillingsvangerskap hyppig, for eksempel i Afrika, mens det er svært sjeldent blandt folk fra øst-Asia. Eldre har større sjanse til å få tvillinger enn de som er yngre.

Det er flere tvillingpar i familien - jeg er allerede blitt stor og er bare tre måneder gravid. Venter jeg tvillinger?

I ditt tilfelle vil jeg spørre legen på svangerskapskontrollen.

Den gynekologisk undersøkelsen fastslår livmorens størrelse. Er denne stor i forhold til svangerskapets lengde, blir du henvist til ultralyd.

Anlegg til to fostre kan ses allerede i første måneden. I 17.-18. uke på rutine ultralydscreeningen, blir de fleste tvilliger påvist.

Det er svært viktig for deg å vite om du venter tvillinger, fordi det betyr spesielle hensyn siden tendensen til å abortere og føde for tidlig er sterkt økt.

Kan du forklare litt om eneggede og toeggede tvillinger

Eneggede tvillinger utvikler seg fra det samme egget. De har det samme genetiske anlegget og er derfor alltid helt like og har alltid samme kjønn. Opprinnelig var eneggede tvillinger ment å bli ett barn men egget delte seg såpass tidlig at det ble to personer i stedet.

Skjer denne delingen på et svært tidlig stadium, får fostrene hver sin morkake og ligger i hver sin fostersekk. Hyppigst har de derimot den samme morkaken, men vokser opp i hver sin fostersekk. De to barnas blod blander seg derfor i morkaken, og dette kan føre til at den enetvillingen tar mere næring enn den andre tvillingen, slik at det blir forskjell i størrelsen

Toeggede tvillinger utvikler seg på en helt annen måte. Dette forekommer kun når to egg løsner samtidig og blir befruktet med hver sin sædcelle.

Bortsett fra at de utvikler seg samtidig i den samme livmoren er disse tvillingene ikke mer like enn vanlige søsken, og det kan til og med hende at de har forskjellige fedre. De har hver sin morkake, hver sin arvemessige utrustning og kan være av forskjellig kjønn. Det kan være vanskelig å vite om barna er eneggede eller toeggede. Er det forskjellig kjønn er det klart; da er de toeggede, men dersom de har samme kjønn må det faktisk en blodprøve til for å avgjøre dette.