Hvor skal jeg kontrolleres og hvor hyppig?

Du bør bestille time hos nærmeste helsestasjon, nærmeste lege eller gynekolog. Det er viktig at du går regelmessig til kontroll utover i svangerskapet. Dette skal sikre at du og barnet utvikler dere normalt og at dere er friske.

Hvis det oppstår problemer vil legen eller jordmoren følge nøyere med og utføre spesialundersøkelser hvis det er nødvendig. Regelmessig svangerskapskontroll er til det beste for deg og barnet.

Hvor mange kontroller bør jeg ha?

I den senere tid er det omdiskutert hvor mange gange ren ”frisk” gravid skal gå til kontroll. Er du en frisk førstegangsfødende bør du ha 8 kontroller, mens kvinner som har født tidligere kan ha færre kontroller. 2-3 av disse kontrollene bør være hos lege. De andre kan foregå hos jordmor på helsestasjonen. Alle kontrollene er gratis, og hver gang sjekkes blodtrykk, urin og vekt. Fosterets vekst blir også kontrollert jevnlig. Når fosteret er så stort at fosterlyden kan høres, blir denne kontrollert. Du får også tilbud om ultralydkontroll i 18. svangerskapsuke.

Hvor hyppig skal jeg gå til kontroll og hva skjer?

Den aller første kontrollen er viktig. Da fylles helsekortet for gravide ut, og det bedømmes om du bør følges ekstra godt i svangerskapt. Denne kontrollen bør foregå i begynnelsen av svangerskapet. Deretter blir du tilbudt ultralydundersøkelse med terminbestemmelse i 18. svangerskapsuke. De neste kontrollene er med ca. 1 måneds mellomrom inntil 36. uke, eller 9. måned. Deretter hver 2. uke frem til termin. Går du over tiden bør du ha ukentlig kontroll. Du vil få utlevert et hetlsekort for gravide. Her vil legen eller jordmoren påføre alle de viktige observasjonene; vekt, blodtrykk, blodprosent, urinundersøkelse, om du har ødem eller hevelse samt fosterlyden. Det blir også notert om du bruker medisiner, om du arbeider utenfor hjemmet og om du røyker eller bruker alkohol. Fra ca. halvgått svangerskap, d.v.s. 22 uker, vil man notere symfyse/fundus-målet, d.v.s. størrelsen på livmoren fra bekkenbenet og opp til toppen av livmoren. På helsekortet anmerkes også tidligere svangerskap og fødsler og hvordan disse forløp. Dessuten noteres om du lider av forskjellige sykdommer eller har hatt plager med dette tidligere. Det er viktig at de som kontrollerer deg vet alt om din helse og også om dine livsvaner.

Må jeg undersøkes gynekologisk?

Normalt undersøker legen deg nedentil ved første kontroll. Først blir skjeden undersøkt, deretter livmorhalsen. Dersom du ikke har tatt celleprøve, den såkalte kreftprøven fra livmortappen på flere år, vil dette bli gjort. Det vil også bli undersøkt om utfloden din er normal eller om det er tegn på skjedekatarr. Til slutt vil legen kjenne på livmoren og finne ut om størrelsen stemmer med svangerskapets lengde.

Senere i svangerskapet er gynekologisk undersøkelse kun nødvendig hvis du får unormal utflod, blødning, kjenner nedtrykk eller får rier.

Det er viktig at du går regelmessig til kontroll. Hensikten med hele svangerskapskontrollen er å forebygge sykdom hos deg og fosteret. Dette kan oppdages ofte på et så tidlig stadium at ingen skade skjer. Du er dermed med på å gi barnet ditt den best mulige start i livet.

Lykke til!