Jeg er nå 8 måneder gravid og har hatt en liten blødning. Hva skal jeg gjøre?

Du bør øyeblikkelig ta kontakt med legen din eller sykehuset hvor du skal føde. Enhver blødning på slutten av svangerskapet skal undersøkes.

Det kan være du blør bare fra ytre del av livmorhalsen. Dette er helt bagatellmessig og gjør ikke noe for svangerskapet. Men det kan også være at du blør fra en forliggende morkake eller at litt av morkaken har løsnet. Begge de to siste tilstander kan være alvorlig for fosteret. Så snart du kommer på sykehuset vil du bli undersøkt gynekologisk og med ultralyd hvor man spesielt ser på morkaken og på fosterets trivsel. Dersom morkaken ligger foran livmorhalsen eller når ned til livmorhalsen, er det meget trolig at dette er årsaken til blødningen. Som regel har du da ikke smerter men bare blødning. I de tilfeller hvor litt av morkaken har begynt å løsne fra livmorveggen, har du som regel smerter i tillegg og dette kan bli en svært truende situasjon for fosteret. Som oftest vet man ikke hvorfor morkaken løsner, men det synes å ha en sammenheng med forhøyet blodtrykk i svangerskapet og utvikling av svangerskapsforgiftning. Mødre som røyker er mer disponert enn andre.

Hva slags behandling får jeg?

Det kommer an på hvor blødningen kommer fra. Ved forliggende morkake vil du bli observert på sykehuset p.g.a. fare for nye blødninger. Fødselen skjer ofte ved keisersnitt, men man venter så lenge som mulig frem mot fødselstermin.

Dersom morkaken har løsnet for tidlig vil, i lette tilfeller, behandlingen være sengeleie og hvile. I alvorligere tilfeller vil barnet bli forløst øyeblikkelig med keisersnitt.

Tilstanden kan altså være alvorlig - så ta kontakt med fødeavdelingen.