Hvem undersøkes med ultralyd?

Alle gravide i Norge får i dag tilbud om ultralydundersøkelse i 17.-19. svangerskapsuke. Denne undersøkelsen tar sikte på å finne ut din nøyaktige fødselstermin, om du har flere enn ett barn og om hvor morkaken er plassert i livmoren. Ved hjelp av ultralyd kan man også se om fosteret har store misdannelser.

Senere i svangerskapet brukes kun ultralyd når det oppstår komplikasjoner. Man kan overvåke fosteret og finne ut om fosteret har vokst slik som det skal, om barnet er magert, normalt eller stort. Man kan også se på livmorhalsen om den er lukket. Ved blødninger kan man undersøke om blødningene kommer fra morkaken og om de har påvirket fosteret. Med en spesiell ultralyd kan man måle blodgjennomstrømningen i navelsnoren og hjernen til barnet, og finne ut om morkakefunksjonen er bra.

Er ultralyd farlig?

Ultralyd har vært brukt i medisinen siden 1960-årene. En rekke undersøkelser er gjort av barn som er blitt undersøkt i fosterlivet og man har aldri påvist at ultralyd er skadelig.

Kan jeg få et bilde av fosteret?

Ja, dersom ultralydapparatet har tilkoblet et fotografiapparat. På enkelte steder får du utlevert et bilde hvis du spør om dette. Når du går til ultralydkontrollen bør du ha med deg partneren din. Ultralydundersøkelsen er en spennende undersøkelse som gir dere en sjanse til å se barnet for første gang. Svært ofte kan man se at barnet sparker og vinker til sine foreldre. Det er fantastisk, fasinerende og utrolig at man kan se barnet bevege seg slik før man kjenner det sparker i magen.

Får jeg vite kjønnet?

Det kan ofte være vanskelig å se barnets kjønn så tidlig som i 17.-18.uke slik at normalt undersøkes ikke dette. Imidlertid hvis man foretar ultralyd senere i svangerskapet p.g.a. andre ting, kan det være slik at man ser at det er en gutt eller en pike. Men vær klar over at undersøkeren kan ta feil og forveksle tissemannen på et lite guttefoster med navlesnoren.

Dersom man oppdager misdannelser hvor sikkert er dette?

Av og til er det dessverre slik at man oppdager feil ved fosteret ved ultralydundersøkelsen. Du får plutselig beskjed om at noe er galt og det oppleves traumatisk og grusomt. Som regel vil du få ny ultralydtime hvor man igjen vil kontrollere funnene og bruke mere tid for å se etter om det man så virkelig var tilfelle. Ultralydbildet lyver ikke, men tolkningen og hva dette betyr for fosteret er ikke alltid lett. Derfor vil en misdannelse bli grundig vurdert før man er sikker på hva dette betyr. I Norge i dag finnes spesielle sentre for fosterdiagnostikk. Disse er tilknyttet de store universitetssykehusene. Synes misdannelsen alvorlig vil du bli henvist dit til videre utredning.