Hva er eklampsi?

Dette er en svært alvorlig tilstand som utvikler seg fra en ukontrollert preeklampsi eller begynnende svangerskapsforgiftning. Det er derfor det er viktig å gå til svangerskapskontroll slik at denne utviklingen kan hindres og preeklampsien stoppes på et tidlig stadium.

Eklampsi kjennetegnes av kramper, svært høyt blodtrykk og synsforstyrrelser. Den kan komme før, under eller like etter fødsel. Tilstanden fører ofte til forandringer i blodsystemet og nyresvikt samt hjerte og lungesvikt. En sjelden gang kan mor bli så syk at hun ikke overlever.

Er eklampsi hyppig?

Nei, heldigvis. I dag er dette en sjeldenhet, men det skyldes igjen at svangerskapskontrollen vår er så god at vi stiller diagnosen så tidlig at eklampsien ikke utvikler seg. Likevel, mellom 5 til 10 kvinner rammes hvert år i Norge.