Hva er dette?

Ca. 5% av alle fostre får for lite næring i svangerskapet. Dersom denne næringssvikten skjer gjennom store deler av svangerskapet vil hodet og kroppen på fosteret ha normale inbyrdes proposjoner, men fosteret i seg selv vil være mindre enn forventet. Dersom næringstilførselen svikter på slutten av svangerskapet, vil hodet være relativt stort i forhold til resten av kroppen. Underhudsfettet vil være svært sparsomt, og barnet magert.

Hva skyldes slik vekstforstyrrelse?

Sviktende morkakefunksjon er årsaken. Dette kan skyldes en rekke forhold. Morkaken er livsviktig for fosteret. Den sørger for næring og surstoff og samler opp avfallsstoffene. På slutten av svangerskapet utgjør morkaken ca. 1/6-del av barnets vekt. Dersom morkakefunksjonen svikter, blir barnet dårlig ernært. Tilstanden kan ses ved svangerskapsforgiftning, forhøyet blodtrykk i svangerskapet, for tidlig løsning av morkaken, sukkersyke og hos kvinner som røker mye. Jo mer mor røker, jo lavere vekt får den nyfødte. Enkelte infeksjoner hos mor i svangerskapet kan også gi nedsatt fostervekt.

Jeg var selv liten ved fødselen - spiller dette noen rolle?

Ja, arv teller også her. Dersom du ble født til vanlig tid, samsvarer ofte din egen fødelsvekt med barnets fødslsvekt. Barn født av samme mor tenderer også til å ha omtrent samme fødselsvekt. Derfor er det et faretruende tegn dersom det første barnet var normalt stort, men det neste er tydelig mindre.

Hvordan undersøkes morkakesvikt?

Morkakens funksjon kan overvåkes med ultralyd og Doppler. Med ultralyd kan man registrere fosterets vekt utover i svangerskapet og se fra uke til uke om fosteret legger på seg. Ved Doppler-undersøkelser kan man undersøke blodgjennomstrømmningen i morkaken og navlesnoren, og ut fra dette finne ut om ernæringen er god.

Hvilken behandling finnes?

Ro og hvile er den viktigste behandling. Sykmelding er helt nødvendig. Morkakefunksjonen er best i liggende tilstand - da får barnet mest næring. Av og til brukes blodfortynnende medikament for at blodet skal strømme lettere. Dersom mor røker oppfordres hun til å slutte, ialle fall redusere antall sigaretter. Dessuten er det viktig at hun har rikelig og sunn kost. Svangerskapet egner seg ikke for slanking. Dette vil gå ut over fosteret. For oss som steller med foster og graviditet, er det viktig å avgjøre når barnet har det bedre utenfor livmoren enn inne i mors mage. Livmoren er den beste kuvøse, men dersom ernæringen svikter, er det faktisk viktigere at barnet kommer ut. Fosterregistreringstestene vil kunne avgjøre om barnet kan fødes gjennom skjeden eller må forløses med keisersnitt.