Vi hører så mye om barn som blir født for tidlig - hvordan kan vi hindre dette?

Ca. 8% av alle levende fødte barn i Norge fødes før 37. svangerskapsuke eller for tidlig. Det fødes ca. 150 barn i Norge årlig med en fødselsvekt under 1500 g. Å bli født for tidlig er en dårlig start på livet selv om barnelegene er uhyre flinke og kan få de som veier ca 700 g til å overleve. En viktig oppgave for svangerskapskontrollene å oppdage tegn på truende for tidlig fødsel.

Hvilke tegn finnes?

Vi har to hovedtegn: for tidlige rier, og åpning av livmorhalsen. Det er vanlig å ha svangerskapsrier, såkalte kynnere, fra midten av svangerskapet, men blir disse smertefulle eller kommer svært hyppig, bør du undersøkes. Dersom du i tillegg har nedtrykksfølelse eller blødning, er det uhyre viktig at du tar kontakt med lege. Er du tidligere operert på livmorhalsen, har hatt blødning i svangerskapet, urinveisinfeksjon eller annen infeksjon, disponerer dette for for tidlig fødsel. Dersom du venter deg tvillinger eller tidligere har hatt senaborter eller født for tidlig, er du utsatt.

Hvilke undersøkelser blir foretatt?

Først og fremst blir livmoraktiviteten din registrert for å finne ut om du har rier eller ikke. For det andre blir livmorhalsen kontrolert. Dette kan gjøres ved vanlig gynekologisk undersøkelse eller med ultralyd, spesielt med ultralyd gjennom skjeden. Livmorhalsens lengde måles og legen ser etter om den har begynt å åpne seg. Er den forkortet og litt åpen og du er mindre enn 34 uker på vei, vil man forsøke alt for å få stoppet fødselen. Et foster som er yngre enn 34 uker, er som regel ikke lungemodent. Dette betyr at barnet vil få pusteproblemer som er en alvorlig komplikasjon hos et for tidlig født barn.

Hvordan stoppes en fødsel?

Med ro og hvile, samt tilførsel av medikamenter som stopper riene. Har livmorhalsen begynt å åpne seg vil du få riehemmende midler samt steroider som påskynder lungemodningen hos fosteret. Vi forsøker å utsette fødselen inntil steroidene har fått lov til å virke. Det har vist seg at dersom fødselen stoppes, i alle fall i et par døgn, er barnets sjanser til å overleve og puste av seg selv adskillig større.

Hvordan fødselen skal skje, avhenger av fosterets stilling. Dersom fosteret ligger i seteleie ved en for tidlig fødsel, foretar man ofte et keisersnitt.

Er det noe jeg selv kan gjøre for å hindre for tidlig fødsel?

Selv om du ikke er disponert, bør du være forsiktig med tunge løft på slutten av svangerskapet. Dersom du skal flytte bør du overlate dette til partneren.