Jeg vet at for enkelte kvinner kan svangerskapet og fødselen være mer risikofylt enn for andre . Hvem er disse kvinnene?

Ved den første svangerskapskontrollen blir du spurt om en rekke ting. På dette grunnlag vil legen avgjøre om svangerskapet ditt betyr en økt fare for deg eller for fosteret, og i så fall hvilke spesielle tiltak og undersøkelser som bør gjøres. Flere av disse tilstandene er velkjente. F.eks. dersom du har høyt blodtrykk, har sukkersyke, har kronisk nyresykdom eller annen alvorlig medisinsk sykdom. Dersom du tidligere har hatt svangerskaps- eller fødselskomplikasjoner, bør også dette svangerskapet undersøkes grundigere enn vanlig og forholdene tilrettelegges ved fødsel. Dersom du er storrøker, misbruker alkohol eller tar medikamenter er dette absolutt en fare for fosteret ditt. Er du eldre mor eller tidligere har født mange barn, øker også komplikasjonene i et svangerskap og ved fødsel.

I tillegg kan det oppstå tilstander under svangerskapet som tilsier at du bør ha spesialbehandling. Slike risikofaktorer er: blødning, svangerskapsforgiftning, vekstforstyrrelser av fosteret, infeksjon. Dessuten også hvis fosteret ligger i seteleie eller på tvers. Det samme gjelder hvis du har flere fostre i magen, for eksempel tvillinger. I alle disse tilstandene bør svangerskapet og fødselen spesialovervåkes.

Hva skjer i disse tilfellene?

Det er selvfølgelig helt avhengig av hvilken tilstand som finnes, men som regel må du hyppigere til svangerskapskontroll enn det som er vanlig. I mange tilfeller vil du bli sykmeldt under deler av svangerskapet, spesielt på slutten. Gjentatte undersøkelser vil bli foretatt av fosteret for å se om det trives og har det bra. I de fleste tilfeller planlegges fødselen og hva slags fødsel du får lov å ha. Hvis det foreligger seteleie, du har tvillinger eller tidligere har hatt vanskelige fødsler, undersøkes bekkenet med et røntgenbilde eller MR. Hvis det foreligger mistanke om morkakesvikt, vil fosterregistreringene og ultralydundersøkelsene avgjøre fødselen. Det er viktig at kvinner som tilhører en av disse gruppene, tar hensyn til seg selv i svangerskapet. Du er den som selv kan gjøre mest for å forebygge komplikasjoner. Ro og hvile er et stikkord. Du må ha tid til å "ruge fram" barnet ditt. Tross alt, barnet skal leve sammen med deg senere, og den beste starten du kan gi, er at du tar hensyn til dette under svangerskapet.

Lykke til!