Hvilke rettigheter har jeg som gravid?

Dersom du har vært i lønnet arbeid i minst 6 av de siste 10 måneder før fødselen har du rett til svangerskapspermisjon. Du og barnefar har rett på tilsammen ett år, men bare 42 uker med full lønn eller 52 uker med 80% lønn. 3 av disse ukene må du ta før fødselen, og 6 etterpå, ellers kan du og far dele svangerskapspermisjonen. Fedre har rett til omsorgspermisjon i 2 uker uten lønn i samband med fødselen.

Hva med fars rett?

Far har rett til omsorgspermisjon i 2 uker uten lønn i forbindelse med fødselen. Dette kommer i tillegg til 4 ukers svangerskapspermisjon. Far har ingen selvstendig rett til svangerskapspermisjon. Imidlertid, hvis du som mor har tatt ut dine 6 uker etter fødselen kan far overta deler av svangerskapspermisjonen. Dere kan dele perioden likt mellom dere eller dere kan f.eks. jobbe halv dag eller jobbe annen hver uke. Far kan overta svangerskapspermisjonen bare hvis mor har gjenopptatt arbeidet eller studiene på heltid. Far får penger i svangerskapspermisjonen etter egen inntekt. Far er faktisk nødt til å ta 4 uker ut av permisjonen. Hvis han ikke gjør det blir permisjonen forkortet.

Hvilke andre rettigheter har jeg?

Du har selvfølgelig rett til fri svangerskapskontroll. Hos private leger som ikke har avtale med Trygdekontoret vil du imidlertid måtte betale. Det er ikke lengre fri undersøkelse hos tannlege. Ammende mødre har krav på en halv times ammepause to ganger daglig i arbeidstiden

Jeg har ingen jobb - er jeg da berettiget til noen penger?

Ja, det er du. Du får fødselspenger som er en engangsstønad. Størrelsen på denne bestemmes av Stortinget hvert år.