Jeg ønsker å melde meg på et svangerskapskurs - hvordan gjøres dette?

I de aller fleste kommuner arrangeres nå svangerskapskurs, også kalt mødreundervisning, eller svangerskapsgymnastikk.

Hvor ofte dette blir holdt, er avhengig av hvor mange gravide det er på stedet. I de fleste kommuner er det helsestasjonen som arrangerer dette. Her deltar vanligvis helsesøster, jormor og lege. Fysioterapeut, sosionom og psykolog trekkes ofte inn i undervisningen. Forskjellige organisasjoner arrangerer også slike kurs. Likeledes fødeavdelingene.

Det beste du kan gjøre er å spørre på svangerskapskontrollen hvilke kurs som er mulig i hjemkommunen din.

Hva koster slike kurs?

Kursavgiften kan variere, men normalt er det ikke dyrt. Noen kurs varer en hel dag i arbeidstiden, andre går over flere kvelder eller ettermiddager. Velg det som passer deg og partneren din best.

Kan mannen min også være med på disse kursene?

Ja, det er faktisk en fordel at den vordende far er med. Her lærer dere begge to om svangerskapet og fødselen. Det er mulig dere ser en film om hvordan fødselen forløper. Det gir en god følelse for begge å vite det som skjer i tiden som kommer. Dere opplever dette sammen og det er mye bedre for far å kunne være en støtte og hjelp for deg når også han deltar. Informasjon er det beste middel mot angst og du kan best mestre svangerskapet og forberede deg til å bli mor, når du vet hva som skjer.

Hva lærer jeg så på svangerskapskurset?

Innholdet varierer selvfølgelig fra kurs til kurs. Du lærer om svangerskapet og hva som skjer i kroppen din, du får høre om fødselen, om de ulike medisinske inngrep og tiltak som kan bli aktuelle. Du får høre om amming og også om tiden etter fødselen.

De aller fleste kurs lærer deg hvordan du skal slappe av i svangerskapet. Du vil lære forskjellige avspenningsøvelser og pusteteknikker som kan være med på å lette og forkorte fødselen. Partneren din vil i tillegg bli vist hvordan han kan hjelpe deg under en fødsel. De fleste svangerskapskurs inneholder også timer hvor man snakker om følelser, samt gir praktiske råd vedrørende kosthold, hygiene og stell av barn Noen steder besøkes nærmeste fødeavdeling slik at dere kan bli kjent med omgivelsene og personalet.

På større steder finnes også alternative tilbud som yoga-kurs og aerobics for gravide.

Lykke til for deg og far i tiden som ligger foran!