På svangerskapskontrollen ble jeg testet for hiv. Blir alle gravide dette?

I Norge har gravide blitt tilbudt hivtesting siden 1987. Dette dødelige viruset er det mest fryktede i verden i dag, og vi vet at dersom en gravid har viruset i seg, kan hun overføre dette til barnet i svangerskapet og under fødselen.

Uten behandling vil hvert andre til tredje barn av hivpositiv mødre bli smittet. For barnet er dette en dødelig sykdom.

Det finnes imidlertid medisiner som påvirker viruset slik at kun ett av 50 barn (to prosent) blir smittet dersom mor får riktig behandling i svangerskapet.

Hvorvidt vi anbefaler keisersnitt er avhengig av virusmengden og tilstanden til mor.

I Norge er det i dag flere mødre som har født usmittede barn, men det er viktig at mor kommer tidlig til kontroll og får behandling.

Hivscreeningen i Norge er frivillig. Du kan si nei, men dette er for å sikre deg og barnet best mulig oppfølging.

I 2006 ble det diagnostisert 276 nye mennesker med hiv i Norge. 179 var menn og 97 kvinner. Totalt var det ved utgangen av 2006 3.539 hivpositive personer i Norge.

Hivviruset er spesielt sterkt utbredt i Afrika, deler av Asia og Sør-Amerika. Man kan ikke føle at man er smittet. Dersom du har hatt seksualpartnere fra disse stedene, eller er redd for at du nå eller tidligere kan ha vært smittet, bør du derfor testes.

I dag lever om lag 40 millioner mennesker med hiv eller aids.

13 millioner barn har mistet sine foreldre som følge av sykdommen.

Siden den første aidsdiagnosen ble stilt i 1981, har rundt 20 millioner mennesker mistet livet av den, ifølge Unaids, FNs hiv- og aidsprogram.