Andre kjønnssykdommer; leverbetennelse, gonorré, syfilis.

Min mann er fra Afrika. Han er frisk og har ingen kjønnssykdommer. Imidlertid har han leverbetennelse eller hepatitt B. Kan dette være farlig for vårt ventende barn?

Leverbetennelse eller hepatitt B-infeksjon er en av de hyppigste infeksjonssykdommer i verden. Det er flere smittemåter. Smitte under fødselen fra mor til barn - er den hyppigste smittemåten i Asia, Afrika og Sør- Amerika. Man kan også bli smittet i voksen alder via seksuell kontakt, ved blodtransfusjon og ved sprøytemisbruk. Medfødt hepatitt B er en alvorlig infeksjon fordi det ofte fører til at det smittede barnet blir kronisk bærer av viruset. Komplikasjoner er leverskrumpning og leverkreft. som er den hyppigste kreftform.

Dersom mannen din er kronisk bærer av viruset, bør du undersøkes selv og vaksineres. Slik vaksinasjon består av drept virus og er derfor ikke farlig for hverken deg eller fosteret. Dersom du allerede er blitt smittet vil barnet rett etter fødselen bli vaksinert og få immunglobulin. I alle tilfelle skal barn hvor en av foreldrene er bærer av viruset bli vaksinert i nyfødthetsperioden. 4 vaksinasjoner trengs: De to første med én måneds mellomrom, deretter en ny dose etter 6 og 12 måneder.

Hvordan kan jeg få vite om jeg er smittet?

Alle gravide som kommer fra risikoland, d.v.s. er født eller oppvokst i land utenfor Nord-Europa, og da spesielt land i Asia, Afrika og Sør-Amerika, vil bli undersøkt i svangerskapet. Det samme gjelder hvis partneren eller barnefaren er fra et av disse stedene. Gravide som er i risikogrupper for å få HIV-infeksjonen blir også testet.

Det er viktig å vite at man er hepatitt B-bærer før fødselen. Blod, morkake og fostervann er nemlig smittsomt, og fosteret bør immuniseres og vaksineres. Rutinemessig vaksinasjon mot hepatitt B gjøres i dag i nær 70 land rundt om i verden, for å hindre at barn får medfødt leverbetennelse. Er du kronisk bærer, er det kun blod og vevsvæsker (urin, spytt) som er smittefarlig. Husk at infeksjonen ikke smitter ved vanlig hudkontakt.

Hva med syfilis og gonorré?

Alle gravide i Norge blir testet på syfilis. Vi har svært få tilfeller, under 20 i året. Likevel, infeksjonen er hyppig i andre deler av verden. Dersom man oppdager at mor har ubehandlet syfilis, vil en penicillin-behandling hindre at barnet blir smittet. Behandlingen er 100% effektiv.

Hyppigheten av gonorré er også her blitt mye mindre de senere år. Gonorré forårsaker en livmorhalsinfeksjon som ofte gir økt utflod. Den kan også være skjult. Dersom du er redd for at du er blitt smittet må du opplyse det til legen din, for gonorréprøver av livmorhalsen blir ikke gjort rutinemessig.

Dersom du har gonorré ved fødselen kan dette gi alvorlig øyeinfeksjon hos barnet etter fødselen. Gonoreé er en vanlig infeksjon i andre deler av verden, slik at dersom du har hatt seksualpartnere nettopp fra disse stedene, bør du testes.

Se mer om kjønnssykdommer