Hvis mor er rhesus negativ og far er rhesus positiv, kan problemer oppstå for fosteret.

De aller fleste mennesker - faktisk 85 prosent - er rhesus positive. Det vil si at de røde blodlegemene på overflaten har det som kalles rhesus-antigenet. Hvis man ikke har dette, er man rhesus negativ.

Det er kun hvis mor er rhesus negativ og barnets far er rhesus positiv at problemer kan oppstå. Kvinnen kan da få et foster som er rhesus positivt, arvet fra far.

I løpet av svangerskapet kan noen få av fosterets blodlegemer komme over i mors blodomløp. Dette skjer helst på slutten av svangerskapet og under fødselen, men det kan også skje etter en spontan eller fremkalt abort eller ved fostervannsprøve.

Dersom fosterets blodlegemer kommer over til mor, vil moren reagere med å danne antistoffer mot rhesusfaktoren. Kommer disse antistoffene tilbake over i fosterets blod, vil de være farlige for fosteret. Dette må undersøkes. Det tas derfor alltid ny blodprøve av rhesus negativ mor to ganger på slutten av svangerskapet.

Dersom det blir påvist rhesus antistoff, hva skjer da?

Dersom den gravide har begynt å utvikle antistoff, vil det bli tatt hyppige blodprøver i svangerskapet og er antistoffnivået høyt vil det bli foretatt en fostervannsprøve for å vise om fosteret er påvirket.

Dersom fosteret er for umodent til å bli født kan det av og til være nødvendig å skifte blod hos fosteret. Man bruker da ultralyd og gir blodtransfusjon direkte til fosteret. Det mest vanlige er imidlertid at man setter igang en fødsel og gir blodtransfusjon til barnet rett etter fødselen. Ved de letteste tilfellene av rhesuspåvirkning, behandles den nyfødte med lys som bryter ned de skadelige stoffene.

Jeg har hørt at dette med rhesuspåvirkelighet av fosteret kan forebygges. Stemmer det?

Ja, dersom en kvinne er rhesus negativ får hun i dag alltid en vaksine (anti-D immunglobulin) som inneholder motstoffer mot rhesusfaktoren rett etter en spontanabort, en provosert abort, etter fostervannsprøver og også etter en fødsel.

Enkelte steder er det nå innført at rhesus negative kvinner får vaksinen i 28. og på ny i 34. svangerskapsuke. Denne sprøyten hindrer at blodlegemer som har kommet over til mor ved fødselen skal kunne føre til at hun begynner å danne antistoff.

Det er ingen kjente bivirkninger ved vaksinen. Vaksinen har gjort at hyppigheten av rhesus sykdom hos fosteret har falt betraktelig i de senere år. Kun en av 1000 kvinner utvikler rhesus antistoff i svangerskapet. Det hører faktisk med til sjeldenhetene at man i dag må skifte ut blod hos den nyfødte.